Hur kontrollerar ni att pengarna som delas ut går dit de ska?

Postkodlotteriets överskott går till de ideella organisationer som Postkodlotteriet stödjer. Ett viktigt villkor för att få stöd från Postkodlotteriet är att organisationen har ett så kallat 90-konto. Det innebär att den kontrolleras av Svensk insamlingskontroll.

Ett annat krav är att organisationen är medlem i FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd och därmed följer FRII:s kvalitetskod.

Godkännas av Lotteriinspektionen

Alla välgörenhetsorganisationer som Postkodlotteriet stödjer behöver godkännas av Lotteriinspektionen, som är den myndighet som ser till att pengar från lotterier används på ett korrekt sätt och även utfärdar lotteritillstånd för Postkodlotteriet. Postkodlotteriets pengar till organisationerna är inte öronmärkta. Organisationerna avgör bäst var pengarna gör mest nytta. De redovisar samtidigt till Postkodlotteriet, både före och efter genomförandet, vilka projekt pengarna används till.

Vi använder cookies. Läs mer