Vad är Postkodstiftelsen?

Svenska Postkodstiftelsens ändamål är att främja en hållbar utveckling för människa, djur och miljö genom att finansiellt stödja aktörer och projekt som verkar för en bättre värld. Postkodstiftelsen skiljer sig från Postkodlotteriets övriga förmånstagare eftersom den inte är slutmottagare för de insamlade medlen. Hos stiftelsen kan svenska och internationella organisationer söka medel för enskilda projekt.

De projekt som får stöd ska passa in under stiftelsens verksamhetsområden: naturskydd, klimat, hållbara energikällor, fattigdomsbekämpning, mänskliga rättigheter och fred.

Alla projekt som får stöd av Postkodstiftelsen är godkända av Lotteriinspektionen.

Läs mer om Postkodstiftelsen och deras aktuella projekt

Vi använder cookies. Läs mer