Hur tänker ni på miljön vid era utskick?

På Postkodlotteriet gör vi medvetna val med hänsyn till både människa och miljö, något som naturligtvis även gäller vid våra reklamutskick. För att säkerställa att det papper som används till reklamen kommer från hållbara källor väljer vi i största möjliga mån att använda FSC-märkt papper.

De distributörer vi samarbetar med vid utdelning av reklamen arbetar aktivt för att minska sin miljöpåverkan, där en viktig del är att minimera klimatutsläpp. Alla de utsläpp som våra reklamutskick ger upphov till klimatbalanseras, från det att pappret tillverkas till det att återvinns.

Vi använder cookies. Läs mer