Det står att min adress är ogiltig när jag registrerar mig, varför?

Kontrollera att du har skrivit rätt uppgift i rätt fält. Till exempel ska uppgiften för gatunummer stå i fältet för gatunummer, märkt Nr.

Vi använder Lantmäteriverkets fastighetsregister. Om du skulle ha problem med att din adress inte är registrerad, vänligen ta kontakt med din kommun.

Läs gärna mer i våra Allmänna villkor.

Vi använder cookies. Läs mer eller ta bort dem