Jag har flyttat, vad gör jag?

Du bör snarast ta kontakt med oss på Kundservice för att uppdatera din adress så att vi kan flytta över dina lotter till den nya adressen. Givetvis behåller du alla andelar när lotten flyttas över och ett nytt lottcertifikat med dina nya lottnummer skickas ut.

Ditt lottnummer ändras per automatik från och med nästa fakturerade period när vi fått besked om adressändringen från dig eller genom automatiska uppdateringar.

Läs gärna mer i Allmänna Villkor, paragraf 5.

Vi använder cookies. Läs mer