Kan jag ha lotter på annan adress än där jag bor?

Du kan inte beställa lotter på någon annan adress annan än den du är folkbokförd, eller har särskild postadress till.

I samband med flytt kan du dock välja att behålla de lottnummer du hade på din gamla adress som extralotter. Vill du göra det, vänligen ta kontakt med oss på Kundservice så hjälper vi dig.

Läs gärna mer i Allmänna Villkor, paragraf 5.

Vi använder cookies. Läs mer