Varför har ni dragit två gånger från mitt konto med bara några dagars mellanrum?

Har du nyss gått med i Lotteriet eller valt att utöka ditt lottantal i mitten av en månad så kommer det att ske två tätt på varandra följande dragningar från ditt konto. I fortsättningen kommer vi att dra betalningen enligt följande:

Om du betalar med autogiro så försöker vi dra betalningen för dina lotter första bankdagen i månaden. Om det inte lyckas gör vi ett nytt försök en vecka senare och slutligen sista bankdagarna i månaden.

Om du betalar med kort så försöker vi dra betalningen för dina lotter andra bankdagen i månaden. Om det inte lyckas gör vi ett nya försök sista bankdagarna i månaden.

Vi använder cookies.  Läs mer