Vad är andelar och hur får jag fler?

För varje månad du är med i lotteriet får du 10 andelar per lott. Ju fler andelar du har när det är dags för en Grannyradragning, desto mer vinner du om det blir ditt postnummer som dras. Andelarna nollställs när ett nytt lotteriår startar så att även nya kunder ska ha chansen att vara med och vinna stora summor.

Exempel:
Betalar du för en lott varje månad februari-september så har du åttio vinstandelar när det blir dags för Grannyran i oktober. Med två betalda lotter per månad under samma period har du etthundrasextio vinstandelar osv.

Vi använder cookies. Läs mer