Varför har jag fått ett nytt lottnummer, trots att jag inte flyttat?

Ditt lottnummer bygger på din adress och ibland sker det förändringar som påverkar det. Det kan vara postnummer som ändras eller postkoder som behöver uppdateras.

Läs gärna mer i våra Allmänna Villkor.

Vi använder cookies. Läs mer