När kommer min premie?

Det här står angivet på ditt autogiromedgivande eller det välkomstmeddelande som skickades ut via e-post i samband med din beställning. Normalt skickas premier 4-6 veckor efter din första betalning.

Vi använder cookies. Läs mer