Personuppgifts­policy för Svenska Postkod­lotteriet (Svenska Postkod­föreningen)

Postkod­lotteriet värnar din integritet

Att värna våra nuvarande, blivande och tidigare kunders integritet är viktigt för oss på Postkodlotteriet. Därför månar vi om att skydda de personuppgifter vi har om dig och att du känner dig trygg i hur vi behandlar dina personuppgifter.

All vår behandling av personuppgifter sker i enlighet med EU-förordningen General Data Protection Regulation (GDPR) och andra regler om dataskydd och integritet. I kort innebär det att medborgares och kunders personuppgifter skyddas och att medborgare och kunder har vissa rättigheter gentemot myndigheter och företag när det gäller deras behandling av personuppgifter.

Kom ihåg att du alltid är välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Dina rättigheter i korthet innebär att du kan:

 • Få en kopia av dina personuppgifter
 • Rätta och radera dina personuppgifter
 • Invända mot och begränsa behandlingen av dina personuppgifter

Tips! Läs mer om vad som gäller här:
https://www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/eus-dataskyddsreform/allmanna-fragor/

Innehållsförteckning

1. Så här värnas din integritet

Din integritet är viktig för oss på Postkodlotteriet och vi är måna om att skydda dina personuppgifter när vi behandlar dem. Vi är försiktiga när vi hanterar dina personuppgifter och du kan känna dig trygg med att behandling av personuppgifter endast sker på ett korrekt sätt enligt gällande regler.

Följande principer gäller när Postkodlotteriet hanterar dina personuppgifter:

 • Din integritet respekteras och värnas
 • Du har rätt att få tydlig information om hur dina personuppgifter behandlas
 • Vi samlar inte in mer personuppgifter än vad som är nödvändigt
 • Dina personuppgifter används bara för det ändamål de är insamlade för
 • För att skydda dina personuppgifter vidtar vi lämpliga skyddsåtgärder kring våra IT-system och ser till att våra samarbetspartners gör detsamma
 • Vår personal får särskild utbildning kring hur personuppgifter ska hanteras
 • Dina personuppgifter sparas inte längre än vad som behövs
 • Personuppgifter överförs som huvudregel inte till länder utanför EU/EES, men om det görs ser vi till att dina personuppgifter är ordentligt skyddade
 • Som huvudregel behandlar vi inte personuppgifter för barn dvs. personer under 18 år
 • Dina personuppgifter säljs inte till andra företag

Denna personuppgiftspolicy är till för att beskriva hur vi behandlar dina personuppgifter innan du är kund, när du blir kund, under tiden du är kund och om du väljer att avsluta din prenumeration i Postkodlotteriet.

Med personuppgifter menas all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en individ. Exempel på personuppgifter är: namn, adress, telefonnummer, personnummer, bilder och ljudupptagningar. Även krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter om de kan kopplas till en individ.

Med behandling av personuppgifter menar vi i stort sett allt som görs med personuppgifter. Några vanliga exempel är: att samla in personuppgifter, att registrera och organisera dem i ett kundregister, att lagra dem i t.ex. IT-system, att föra över dem till någon annan och att radera dem.

2. Så här behandlas dina personuppgifter

2.1 Innan du är kund

Även om du inte är kund kan vi komma att kontakta dig på olika sätt med marknadsföring.

 • Du som inte har tackat nej till vår marknadsföring kan få marknadsföring via post. Vi kan också komma att ringa till dig.
 • Du som har lämnat ditt samtycke till att få marknadsföring från oss (via oss eller någon av våra samarbetspartners) kan även få information via e-post eller sms.

I marknadsföringen till dig som inte är kund behandlas dina personuppgifter så här:

2.1.1 Hur tackar jag nej till er marknadsföring?

Postkodlotteriet är enligt branschregler skyldigt att se till att du kan spärra dig om du inte längre vill ha vår marknadsföring. Det kan du göra genom att fylla i dina uppgifter på https://www.postkodlotteriet.se/kundservice/sparra-reklam.html eller kontakta kundservice och be dem om hjälp med att lägga in en spärr. Du kan även spärra dig från reklam genom NIX Adresserat på http://www.swedma.se/reklamsparr/nix-adresserat/nix-adresserat-konsumentinformation och NIX Telefon på http://www.nixtelefon.org .

2.1.2 Vilka personuppgifter behandlas innan du är kund?

Innan du blir kund kan Postkodlotteriet ha uppgift om och behandla ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress, ålder och kön.

Om du meddelat att du inte vill ha marknadsföring sparas även denna information.

2.1.3 Varför behandlas dina personuppgifter innan du är kund?

Dina uppgifter behandlas för att du ska kunna nås av Postkodlotteriets marknadsföring via post, e-post, sms eller via telefon. För att kunna skicka riktad information och marknadsföring som bedöms vara intressant för dig används dina personuppgifter även för s.k. profilering. Profilering betyder att data analyseras för att ta reda på vilka erbjudanden du troligtvis kommer att tycka är intressanta.

Så här tänker vi när vi utför s.k. profilering, d.v.s. logiken bakom de urval som görs t.ex. hur datan sorteras:

Baserat på insamlade uppgifter (t.ex. adress, ålder och kön) görs en analys på gruppnivå som kan resultera i att du hamnar i en grupp som får ta emot marknadsföring. Vi kan sedan analysera om gruppen du ingick i var intresserad av Postkodlotteriet. Insikterna från den analysen ligger till grund för framtida marknadsföring mot liknande grupper.

Ibland marknadsförs Postkodlotteriet genom tävlingar som du kan delta i. Information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med tävlingar hittar du på https://www.postkodlotteriet.se/ovrigt/tavlingar/villkor-for-tavlingar.html .

Dina personuppgifter behandlas även för att vi ska veta när du inte vill få information och marknadsföring från oss.

Dina personuppgifter kan också behandlas i samband med att du blir kund om det är nödvändigt enligt spellagen (2018:1138) för att t.ex. registrera ditt deltagande, kontrollera din ålder och identitet.

2.1.4 Har vi rätt att behandla dina personuppgifter innan du är kund?

Likt andra företag, har Postkodlotteriet ett intresse av att marknadsföra produkter och tjänster till personer som bedöms kunna vara intresserade av att bli kunder. De personuppgifter som används i förberedelserna inför och i själva marknadsföringen är vanliga uppgifter som inte är känsliga och som i många fall finns tillgängliga i offentliga register.

Om du meddelat att du inte vill ha vår marknadsföring måste vi kunna tillmötesgå den förfrågan, och då behöver vi spara dina personuppgifter i vår spärrlista (annars kan vi inte hålla koll på att just du inte vill ha vår reklam i fortsättningen). Om du inte vill finnas med i vår spärrlista anmäl dig till NIX enligt 2.1.1.

Vi har ett intresse av att marknadsföra Postkodlotteriet och därmed hantera information om dig för att kunna göra det. När dina personuppgifter behandlas för att marknadsföra Postkodlotteriet gör vi det med stöd av, vad lagen kallar för, en intresseavvägning.

Vår bedömning är att vi har det lagen kallar, ett ”berättigat intresse” när vi hanterar de personuppgifter vi samlat in för att marknadsföra oss och våra produkter. Det gäller även för att tillgodose ditt önskemål om att inte få marknadsföring (när du finns i vårt spärregister).

När vi behandlar dina personuppgifter för att göra de kontroller som krävs enligt spellagen för att du ska kunna vara kund hos oss har vi vad lagen kallar en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter.

2.1.5 Hur får vi dina personuppgifter innan du är kund?

De personuppgifter som används i Postkodlotteriets marknadsföring riktad till dig som ännu inte är kund köps in från företag som sammanställer kontaktuppgifter t.ex. adresser och telefonnummer från öppna källor och säljer dessa vidare till företag och organisationer. Vi får också personuppgifter från våra samarbetspartners som hjälper oss med marknadsföringsaktiviteter (exempelvis enkätundersökningar).

När uppgifterna når oss på Postkodlotteriet ser vi självklart till att vi har en laglig rätt att behandla dina personuppgifter på det sätt som beskrivs i denna personuppgiftspolicy.

Postkodlotteriet uppdaterar köpta personuppgifter och gör kontroller mot statens personadressregister, SPAR och så kallat NIX-register för att säkerställa att uppgifterna är riktiga och att det inte finns en reklamspärr.

Information om att du inte vill ha marknadsföring från oss har vi fått direkt från dig, antingen över telefon via vår Kundservice eller då du anmält detta på www.postkodlotteriet.se.

2.1.6 Vilka får ta del av dina personuppgifter innan du är kund?

De samarbetspartners inom marknadsföring som hjälper oss att ta fram, genomföra och distribuera reklam som till exempel telemarketing-företag, distributörer, tryckerier och marknadsföringsbyråer samt våra IT-leverantörer som vi behöver för vår verksamhet får ta del av dina personuppgifter.

2.1.7 Hur länge sparas dina personuppgifter innan du är kund?

För marknadsföringsändamål sparas personuppgifter i upp till tre månader.

Dina personuppgifter kan dock komma att sparas i upp till sex månader för att vi ska kunna spåra och kontrollera varför marknadsföring har skickats till dig om du, myndighet eller branschorgan som t.ex. Etiska nämnden för direktmarknadsföring, begär det.

Om du anmält att du inte vill ha marknadsföring sparas uppgifterna till dess du meddelar att du ändrat dig.

2.2 När du är kund

Du kan bli kund på flera olika sätt, till exempel via www.postkodlotteriet.se , genom marknadsföringskampanjer, genom att skicka in en svarskupong, ute på stan eller via telefon. När du väljer att bli kund registreras dina personuppgifter för att du ska kunna delta i Postkodlotteriet, för att vi ska ta rätt betalt av dig och för att kunna hantera din prenumeration. Dina personuppgifter registreras också för att vi ska kunna fullgöra de uppgifter som vi måste utföra enligt spellagen.

När du är kund vill vi vara säkra på att du upplever Postkodlotteriet som ett lotteri där du som kund är i fokus. Därför vill vi ha möjlighet att kontakta dig. När du är kund behandlas därför inte bara dina personuppgifter för att kunna administrera Postkodlotteriet, utan vi behandlar också dina personuppgifter så här:

2.2.1 Vilka personuppgifter behandlas när du är kund?

När du är kund behandlas ditt namn, adress, personnummer, datum för kundregistrering, ålder, konto- och betalinformation, köphistorik, eventuell kampanjkod, köpkanal, tilldelade lottnummer, tilldelat kund-id, fakturainformation, information om eventuella premier eller autogiromedgivanden, information för att sköta inloggning med Bank ID, köphistorik, antal lotter, information om eventuella vinster och eventuell kontakthistorik och kommunikation med kundservice. Om du har lämnat din e-post, telefonnummer och inloggningsuppgifter på ”mina sidor”, så behandlar vi information om hur du vill att vi kommunicerar med dig (t.ex. om du föredrar att vi skickar e-postmeddelanden eller ringer till dig). Om du meddelat oss att du inte vill ha marknadsföring från oss, behandlar vi även denna information.

2.2.2 Varför behandlar vi och varför har vi rätt att behandla dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas främst för att hantera din prenumeration. De kan också behandlas för att kontrollera din ålder och identitet eller genomföra andra nödvändiga kontroller enligt spellagen. I de fallen har vi en s.k. rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Vi behöver till exempel kunna kontakta dig, ta betalt, betala ut din vinst, skicka information om lotteriet, eventuellt skicka en varuvinst, och genomföra lotteriets dragningar samt för att vi ska kunna utföra de kontroller och granskningar i samband med lotteriet som vi enligt spellagen har en lagstadgad skyldighet att utföra. I vissa fall behandlar vi dina personuppgifter för att hålla vad vi lovat genom avtal med dig, t.ex. då vi skickar ut premier.

Postkodlotteriet ska vara ett lotteri för dig som kund. För att kunna sätta dina intressen i fokus används dina personuppgifter även för s.k. profilering. Profilering betyder att din data analyseras för att bättre kunna bedöma vilken information som du behöver få samt vilken marknadsföring du kan komma att uppskatta. Detta innebär t.ex. att om du ofta tittar på information om hur våra förmånstagare använder de pengar som skänks av Postkodlotteriet kommer du att få mer information om detta. Din kundgruppsprofil kan även komma att användas som underlag när vi väljer vilka andra personer som vi kommer att rikta marknadsföring till.

Så här tänker vi när vi utför s.k. profilering, d.v.s. logiken bakom de urval som görs t.ex. hur datan sorteras:

Baserat på insamlade uppgifter (t.ex. namn, adress, ålder, kön, köphistorik och eventuella vinster) görs en analys som kan resultera i att du placeras i en kundgrupp. En sådan analys görs alltid på gruppnivå och aldrig på individnivå. Insikterna från analysen ligger till grund för vilken information eller marknadsföring som du kommer att få, men även för utveckling av Postkodlotteriets produkter och vinster. Dina uppgifter kan även användas för att vi ska hitta så kallade tvillinggrupper som skulle kunna vara intresserade av lotteriet.

Dina personuppgifter behandlas även för att vi ska kunna informera dig om vad som är på gång, hur de pengar som Postkodlotteriet varje år skänker till sina förmånstagare används och för att svara på frågor som du ställer till kundservice. För att undersöka hur pass nöjd du som kund är med lotteriet och andra produkter kan även enkätundersökningar genomföras.

De personuppgifter som används vid sådana aktiviteter som beskrivs ovan är uppgifter som du lämnar när du är i kontakt med oss och är inte av känslig natur. Vi har ett intresse av att hålla kontakten med dig och att se till att du är nöjd. När Postkodlotteriet behandlar dina uppgifter för att utföra aktiviteter som beskrivs ovan görs det med stöd av en s.k. intresseavvägning. Det betyder att Postkodlotteriet har gjort en bedömning att det finns ett, vad lagen kallar för ”berättigat intresse”, av att hålla kontakten med dig, hålla dig nöjd, ge dig relevant information och utveckla våra produkter.

Om du meddelat att du inte vill ha vår marknadsföring måste vi kunna tillmötesgå den förfrågan, och då behöver vi spara dina personuppgifter i vår spärrlista (annars kan vi inte hålla koll på att just du inte vill ha vår reklam i fortsättningen). Om du inte vill finnas med i vår spärrlista anmäl dig till NIX enligt 2.1.1. När dina personuppgifter behandlas för vårt spärregister gör vi det med stöd av, vad lagen kallar för, en intresseavvägning. Vår bedömning är att vi har det lagen kallar, ett ”berättigat intresse” när vi hanterar de personuppgifter vi samlat in för att tillgodose ditt önskemål om att inte få marknadsföring.

2.2.3 Vem samlas personuppgifterna in från?

Personuppgifterna samlas in direkt från dig, t.ex. genom när du blev kund, via din personliga inloggningssida på www.postkodlotteriet.se eller när du kontaktar oss. Personuppgifter samlas även in från företag som säljer kontaktuppgifter, register över individer som spärrat sig för marknadsföring, den bank du valt att använda för betalningar och samarbetspartners som hjälper oss med marknadsföringsaktiviteter (exempelvis enkätundersökningar).

Personuppgifterna kan även samlas in från statens personadressregister för att se till att vi har rätt uppgifter till dig, t.ex. om du flyttar.

Information om att du inte vill ha marknadsföring från oss har vi fått direkt från dig, antingen över telefon via vår Kundservice eller då du anmält detta på www.postkodlotteriet.se.

2.2.4 Vem delas personuppgifterna med?

Dina personuppgifter delas med olika samarbetspartners som t.ex. leverantörer av vår förmånsbutik och med våra revisorer, vår och din bank och leverantörer av våra IT-system som vi behöver för vår verksamhet. När personuppgifter köpts in från företag som säljer kontaktuppgifter, återkopplar vi hur utfallet av kampanjer och marknadsföringsaktiviteter sett ut. Det innebär att vi delar personuppgifter även med dessa samarbetspartners. Vi delar också personuppgifterna med olika myndigheter, t.ex. Spelinspektionen och Skatteverket (då lag kräver det) och med företag som hjälper till med att hålla personuppgifter uppdaterade, t.ex. vid flytt, eller vid en postnummerändring.

2.2.5 Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas under tiden du är kund i lotteriet och under en period efter det att du valt att inte längre vara kund. Detta för att du ska kunna kontakta oss om något blivit fel. Vi sparar därför dina personuppgifter i upp till 12 månader efter ditt senaste deltagande i en spelomgång av lotteriet, eller efter att du utnyttjat något av våra erbjudanden eller tjänster.

Om du fått en premie eller vunnit en varuvinst i lotteriet kan dina personuppgifter behöva sparas längre. Då kan dina personuppgifter sparas under premien/varans garanti- eller reklamationstid, så att du kan kontakta oss om något är fel.

De uppgifter som behövs för vår bokföring (exempelvis alla beställningar, fakturor och betalningar) och skatteunderlag måste enligt lag sparas i sju år.

Om du anmält att du inte vill ha marknadsföring sparas uppgifterna till dess du meddelar att du ändrat dig.

Vill du veta mer om hur dina personuppgifter behandlas när du inte längre är kund se 2.4.

2.3 När du vinner

I Postkodlotteriets dragningar avgörs om din lott har vunnit. Om du vinner vill vi ibland överraska dig eller kontakta dig via mail, telefon eller post för att berätta om din vinst. När du vinner behandlas dina personuppgifter så här:

2.3.1 Vilka personuppgifter behandlas när du vinner?

Vi behandlar samma personuppgifter som när du är kund hos oss, se 2.3, och uppgifter om vinstsumma och datum för din vinst.

2.3.2 Varför behandlar och varför har vi rätt att behandla dina personuppgifter?

Postkodlotteriet behandlar dina personuppgifter för att kunna betala ut din vinst i lotteriet. Detta gör vi för att uppfylla vår rättsliga skyldighet enligt spellagen. Vidare kan information om vem som vunnit publiceras på www.postkodlotteriet.se . När Postkodlotteriet publicerar dina uppgifter för detta ändamål görs det för att vi ska uppfylla det avtal om deltagande i Postkodlotteriet som vi ingått med dig.

Resultaten av dragningarna i lotteriet publiceras t.ex. på www.postkodlotteriet.se . När information lämnas om resultat i dragningar anges endast lottnummer vilket inte kan kopplas till enskilda individer utan ytterligare information som inte är allmänt tillgänglig.

Postkodlotteriet kan också komma att ringa upp dig för att berätta att du har vunnit. Detta gör vi med stöd av en s.k. intresseavvägning. Det betyder att Postkodlotteriet har gjort en bedömning att det finns ett, vad lagen kallar för ”berättigat intresse”, av att kunna informera om vem som vunnit dragningarna.

2.3.3 Vem samlas personuppgifterna in från?

Personuppgifterna samlas in direkt från dig genom att du deltar i Postkodlotteriet.

2.3.4 Vem delas personuppgifterna med?

Vi delar dina personuppgifter med våra revisorer och vår och din bank. Vi delar också dina personuppgifter på Postkodlotteriets sidor i sociala media (t.ex. Facebook och Youtube). Vi berättar för allmänheten vilka lottnummer som vunnit i lotteriet. Vi kan också dela dina personuppgifter med våra IT-leverantörer (i system som behövs för vår verksamhet) och samarbetspartners för marknadsföring eftersom vi ibland visar våra vinnare i vår marknadsföring. Exempel på samarbetspartners är telemarketingföretag, distributörer, tryckerier och marknadsföringsbyråer.

2.3.5 Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behövs och sparas därför så länge du är kund. Vi sparar information om vem som har vunnit i lotteriet i minst sju år då vi har en skyldighet att göra det enligt bokföringslagen och enligt skattelagar.

För att inte behandla personuppgifter i onödan och utan anledning raderar vi regelbundet de personuppgifter som inte längre behövs. Vill du veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter när du inte längre är kund, se 2.4.

2.4 När du avslutar din prenumeration

Om du väljer att avsluta din prenumeration och vårt kundförhållande upphör raderar vi alla personuppgifter som inte längre behövs för att t.ex. du ska kunna medverka i lotteriet. Vi hoppas såklart att du vill bli kund igen och då samlas dina personuppgifter in när du registrerar dig på nytt.

2.4.1 Vilka personuppgifter fortsätter vi att behandla när du avslutat din prenumeration?

När du avslutar din prenumeration och vårt kundförhållande upphör raderar vi nästan alla dina personuppgifter. Det finns dock några personuppgifter som behöver sparas för att lagen säger så. Därför behandlas ditt namn, personnummer, lottnummer, tidigare kund-id, betalinformation och kontakthistorik fast du inte längre är kund. Om du får marknadsföring efter det att du har avslutat din prenumeration, kan dina personuppgifter behandlas så som beskrivs i punkt 2.1. Om du meddelat att du inte vill ha marknadsföring sparas även denna information.

2.4.2 Varför behandlar och varför har vi rätt att behandla dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas om du fått en premie eller vunnit en varuvinst i lotteriet. Detta gör vi för att hålla vad vi lovat när du blev kund (d.v.s. för att fullgöra vårt avtal) eller, när det gäller varuvinster i Postkodlotteriet, för att fullgöra vår rättsliga skyldighet att tillhandahålla dig din vinst i lotteriet. I dessa fall kan dina personuppgifter sparas under premien/varans garanti- eller reklamationstid för att du ska kunna kontakta oss om något är fel.

Dina personuppgifter behandlas även när vi sparar underlag för t.ex. vår bokföring (exempelvis alla beställningar, fakturor och betalningar) och skatteunderlag, vilket är ett lagkrav (dvs. vi har en rättslig förpliktelse att behandla även dessa uppgifter). I vissa fall sparas även personuppgifter för att förebygga och hantera tvister.

För att veta om du varit kund tidigare behandlas ditt namn och personnummer när marknadsföringsaktiviteter planeras och genomförs. Det innebär att viss data analyseras genom s.k. profilering. Baserat på de uppgifter som hanteras görs en analys som kan resultera i att du placeras i en grupp. En sådan analys görs alltid på gruppnivå och aldrig på individnivå. Insikterna från analysen ligger till grund för vilken marknadsföring vi lämnar till dig, men även för utvecklingen av Postkodlotteriets produkter och vinster. För att undersöka hur nöjd du som tidigare kund varit med lotteriet och våra andra produkter kan vi komma att genomföra enkätundersökningar.

När Postkodlotteriet behandlar dina uppgifter för att utföra aktiviteterna som beskrivs i stycket ovan görs det med stöd av en s.k. intresseavvägning. Det betyder att Postkodlotteriet har gjort en bedömning att det finns ett, vad lagen kallar för ”berättigat intresse”, av att hålla kontakten med dig och marknadsföra Postkodlotteriet.

Om du meddelat att du inte vill ha vår marknadsföring måste vi kunna tillmötesgå den förfrågan, och då behöver vi spara dina personuppgifter i vår spärrlista (annars kan vi inte hålla koll på att just du inte vill ha vår reklam i fortsättningen). Om du inte vill finnas med i vår spärrlista anmäl dig till NIX enligt 2.1.1. När dina personuppgifter behandlas för vårt spärregister gör vi det med stöd av, vad lagen kallar för, en intresseavvägning. Vår bedömning är att vi har det lagen kallar, ett ”berättigat intresse” när vi hanterar de personuppgifter vi samlat in för att tillgodose ditt önskemål om att inte få marknadsföring.

2.4.3 Vem delas personuppgifterna med?

Dina personuppgifter delas med våra revisorer. Dina personuppgifter kan även delas med våra IT-leverantörer (i system som vi behöver för vår verksamhet) och de samarbetspartners som hjälper oss med marknadsföring, d.v.s. telemarketing-företag, distributörer, tryckerier samt marknadsföringsbyråer.

2.4.4 Hur länge sparas dina personuppgifter?

De personuppgifter som endast behövs för din prenumeration tas bort då vårt kundförhållande upphör.

De personuppgifter som behandlas för marknadsföring sparas i högst 12 månader efter ditt sista deltagande i en spelomgång av lotteriet, eller efter att du utnyttjat något av våra erbjudanden eller tjänster.

När behandling sker av personuppgifter för att efterleva lagen sparas uppgifterna endast så länge som lagstiftningen kräver det, exempelvis bokföringsmaterial (t.ex. alla beställningar, fakturor och betalningar) och skatteunderlag som måste sparas i sju år. Vi sparar även personuppgifterna så länge vi behöver för att kunna hantera eventuella reklamationer och andra rättsliga frågor som har samband med premier eller din prenumeration i Postkodlotteriet.

Om du anmält att du inte vill ha marknadsföring sparas uppgifterna till dess du meddelar att du ändrat dig.

2.5 När du är i kontakt med oss

När du kontaktar oss, exempelvis via vår kundservice, är vårt mål att ge dig bästa möjliga service. Det gäller oavsett om du ringer, skickar e-post eller ett vanligt brev. För att kunna tillhandahålla dig service, exempelvis när vi svarar på frågor eller hanterar en reklamation, behandlar vi dina personuppgifter så här:

2.5.1 Vilka personuppgifter behandlas när du är i kontakt med oss?

När du kontaktar vår kundservice behandlas olika personuppgifter om dig beroende på om du är kund eller inte hos oss och vad ditt ärende handlar om.

De personuppgifter som kan behandlas om dig är namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, ålder, kön, konto- och betalinformation, tilldelade lottnummer, tilldelat kund-id, inloggningsuppgifter, information om eventuella premier, fakturainformation, kontakthistorik, information om hur du vill att vi kommunicerar med dig, information om vinster, information om du vill ha marknadsföring eller inte, information om du vill ha vårt kundbrev. Om du ringer till oss kan vi även komma att spela in samtalet.

2.5.2 Varför behandlar och varför har vi rätt att behandla dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas för att kunna svara på dina frågor och ge dig en bra kundservice. Exempelvis behöver vi kunna hantera dina förfrågningar, kontakta dig och vid behov skicka uppföljande information till dig.

Vi har ett stort intresse av att kunna erbjuda dig bra kundservice och se till att du är nöjd. När Postkodlotteriet behandlar dina uppgifter för att utföra aktiviteter som beskrivs ovan görs det med stöd av en s.k. intresseavvägning. Det betyder att Postkodlotteriet har gjort en bedömning att det finns ett, vad lagen kallar för ”berättigat intresse”, av att hantera dina förfrågningar, kontakta dig och vid behov skicka uppföljande information till dig.

När vi behandlar personuppgifterna för att hantera din prenumeration gör vi det på det sätt som beskrivs i punkt 2.2.2.

2.5.3 Vem samlas personuppgifterna in från?

Personuppgifterna samlas in från dig, t.ex. när du kontaktar kundservice eller så använder vi de personuppgifter vi redan har om dig. Vilka uppgifter det är beror på om du är kund hos oss eller inte.

2.5.4 Vem delas personuppgifterna med?

Dina personuppgifter delas med våra samarbetspartners som hjälper oss med vår kundservice och våra IT-leverantörer, men bara inom ramen för de IT-tjänster som vi behöver för vår verksamhet. Dina personuppgifter kan också, beroende på ditt ärende, delas med våra revisorer samt med vår och din bank.

2.5.5 Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas så länge det behövs för att hantera ditt ärende hos oss och vid behov följa upp att din förfrågan fått en lösning.

Vi vill inte behandla personuppgifter i onödan och utan anledning, så vi raderar regelbundet de personuppgifter vi inte längre behöver. Vill du veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter innan du är kund, när du är kund eller när du inte längre är kund, se punkt 2.1, 2.2 och 2.4.

2.6 Tv-produktioner

Vi producerar flera olika TV-program, inslag, klipp och marknadsföringsmaterial. Det rör både program där vem som helst kan ansöka om att få medverka och program där vi lottar ut vinster till våra vinnare, t.ex. Grannyran. För att kunna genomföra våra TV-produktioner och ge dem ett så varierande och bra innehåll som möjligt samlar vi in personuppgifter om potentiella deltagare i programmen. Dessutom bjuds allmänheten in att delta i TV-produktionen. Som potentiell deltagare eller deltagare i våra TV-produktioner eller som publik i TV-produktionen behandlar vi dina personuppgifter så här:

2.6.1 Vilka personuppgifter behandlar vi?

Om du är deltagare eller har ansökt om att delta i någon av våra TV-produktioner behandlar vi uppgifter om ditt namn, personnummer, ålder, kontaktuppgifter, uppgifter om din bakgrund, intressen och jobb, personuppgifter som anges i dina ansökningshandlingar och personuppgifter som framkommit vid intervju med dig och/eller dina anhöriga, samt uppgifter om dig som dokumenteras i manus för TV-teamet. Är du vinnare till någon av våra storvinster behandlar vi dessutom samma personuppgifter som när du är vinnare, se 2.3.

Om du blir utvald att medverka i vår TV-produktion eller om du deltar som publik i programmet behandlar vi också video- och ljudinspelning av dig. Vi kan även behandla bilder av dig.

2.6.2 Varför behandlar och varför har vi rätt att behandla dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas för att vi ska kunna producera ett TV-program och marknadsföra Postkodlotteriet, exempelvis på Postkodlotteriets sidor i sociala medier.

Om du är kund i Postkodlotteriet har du godkänt att vi får använda ditt namn och din bild för att skapa den typen av TV-program och klipp m.m. Postkodlotteriet behandlar därmed dina personuppgifter för att genomföra dessa aktiviteter som vi, enligt avtalet med dig, kan göra (s.k. fullgörande av avtal).

Om du inte är med i Postkodlotteriet och ansöker om att vara med i ett av våra TV-program får du istället möjlighet att lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. Att lämna sitt samtycke är helt frivilligt. Om du väljer att inte samtycka kan det dock innebära att vi inte har möjlighet att bevilja din ansökan då det är en nödvändighet för att genomföra våra produktioner att behandla vissa personuppgifter.

2.6.3 Vem samlas personuppgifterna in från?

Om du är en potentiell deltagare eller deltagare i någon av våra TV-produktioner samlar vi in dina personuppgifter direkt från dig. Vi kan även samla in dina personuppgifter från dina anhöriga samt genom att vi gör en bakgrundskontroll (t.ex. genom sökningar på sociala medier).

Som potentiell deltagare, deltagare eller publik i våra TV-produktioner samlar vi även in personuppgifter från de produktionsbolag som producerar våra TV-program samt från de produktionsbolag som ger oss material i form av foton, ljudklipp och filmklipp.

2.6.4 Vem delas personuppgifterna med?

Vi delar dina personuppgifter med de produktionsbolag som gör våra Tv-program. Vi delar vidare dina personuppgifter på Postkodlotteriets sidor i sociala media (t.ex. Facebook och Youtube). Dina personuppgifter kan även delas med våra revisorer samt med vår och din bank.

Vi delar också dina personuppgifter med våra IT-leverantörer, men bara inom ramen för de IT-tjänster som vi behöver för vår verksamhet. Vidare delar vi uppgifterna med våra samarbetspartners för marknadsföring, d.v.s. telemarketing-företag, distributörer, tryckerier och marknadsföringsbyråer.

2.6.5 Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas inte av oss i onödan och utan anledning, så vi raderar regelbundet de personuppgifter vi inte längre behöver. Vill du veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter innan du är kund, när du är kund eller när du inte längre är kund, se punkt 2.1, 2.2 och 2.4. Vissa av våra TV-produktioner sparas dock för att användas som inspiration till kommande program eller för att delar av programmet ska kunna användas i framtiden. Vi lagrar därför dessa TV-program under en längre period innan vi raderar dem.

2.7 När du besöker vår webbplats

Vi använder cookies på webbplatsen www.postkodlotteriet.se . Cookies används bl.a. för att webbplatsen ska fungera korrekt, för att optimera din upplevelse av webbplatsen och för marknadsföringssyften. I vår cookiepolicy förklaras hur vi använder cookies, vilka personuppgifter som behandlas och din möjlighet att välja hur de ska användas: www.postkodlotteriet.se/kundservice/cookie-policy.

3. Överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES

Som huvudregel skickas inte dina personuppgifter till andra länder. Om vi skulle behöva skicka dina personuppgifter till samarbetspartners i länder utanför EU/EES, så som USA eller Storbritannien använder vi s.k. standardavtalsklausuler som har godkänts av Europeiska Kommissionen för att se till att dina personuppgifter har ett tillräckligt skydd. Om du vill veta mer om dessa standardavtalsklausulerna kan du läsa mer här: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries .

4. Dina rättigheter

4.1 När dina personuppgifter behandlas av Postkodlotteriet har du följande rättigheter.

 • Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som vi behandlar om dig och kan be oss om en kopia av dessa.
 • Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade. Om du är kund hos oss gör du detta enklast via din personliga inloggningssida på Postkodlotteriets hemsida, annars är du välkommen att kontakta vår kundservice.
 • Du har rätt att be oss radera dina personuppgifter (t.ex. om vi inte har anledning att behandla dem eller om du inte längre samtycker). Även om du ber oss radera dina personuppgifter kan vi ibland behöva spara vissa personuppgifter, t.ex. när lagen kräver att vi gör det eller om behandlingen krävs för att kunna försvara eller göra gällande våra rättsliga intressen.
 • Du har rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, exempelvis i väntan på att felaktiga uppgifter kontrolleras och eventuellt korrigeras. Notera att en begränsning eller radering av dina personuppgifter kan innebära att vi inte har möjlighet att fullfölja våra åtaganden gentemot dig.
 • Du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format och överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig, så kallad dataportabilitet. Detta gäller bara personuppgifter som du själv har gett oss, som behandlas automatiskt av oss och som vi behandlar för att hålla vad vi lovat i avtalet med dig eller för att du samtyckt.
 • Du har rätt att när som helst ångra ditt samtycke för behandling som vi gör för att du godkänt den. Det är viktigt att veta att, om du ångrar ett samtycke, gäller det bara framåt och inte för behandling som redan gjorts.

Om en förfrågan eller begäran enligt punkterna (a)-(e) ovan skickas flera gånger under en kortare tid och förfrågan är uppenbart ogrundad eller orimlig kan en avgift tas för att tillgodose sådana förfrågningar eller begäranden.

4.2 Kontaktuppgifter om du har frågor eller vill utöva dina rättigheter

Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du vill använda de rättigheter du har när vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon: 0771 22 55 22, vardagar 8-18 och e-post: kundservice@postkodlotteriet.se , eller vårt dataskyddsombud på dpo@postkodlotteriet.se . Eller skicka ett brev till: Postkodlotteriet, Box 193, 101 23 Stockholm, märk kuvertet ”Personuppgifter”.

4.3 Rätt att klaga hos tillsynsmyndigheten

Om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du anmäla ditt missnöje till Datainspektionen (som förväntas byta namn till Integritetsskyddsmyndigheten) som är tillsynsmyndigheten för personuppgiftsbehandling.

5. Säkerhetsåtgärder

Dina personuppgifter behandlas enligt lagen och på ett säkert sätt. Rutiner finns för att skydda dina personuppgifter och värna din integritet. Till exempel behandlar vi bara sådana personuppgifter som vi verkligen behöver och är noga med att radera personuppgifter när de inte behövs längre. Kontinuerligt uppdateras de system som används för att behandla personuppgifter så att de är tillräckligt säkra t.ex. genom anti-virusprogram, brandväggar och system för att upptäcka personuppgifter i olika IT-system. Vi kräver och kontrollerar även att våra samarbetspartners behandlar dina personuppgifter på ett säkert sätt och enligt lag.

6. Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?

Svenska Postkodföreningen, med adress Klarabergsviadukten 63, Box 193, 101 23 Stockholm, och organisationsnummer 802416-1146, har spellicensen för Postkodlotteriet. Svenska Postkodföreningen har anlitat Novamedia Sverige AB som servicebolag, enligt 11 kap 6 § spellagen, och har gett Novamedia i uppdrag att driva Postkodlotteriet. Svenska Postkodföreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och Novamedia Sverige AB är personuppgiftsbiträde och behandlar därmed personuppgifterna för den personuppgiftsansvariges räkning. Det innebär att Svenska Postkodföreningen är ansvarig för att dina personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med tillämplig lagstiftning samt att du har möjlighet att utöva dina rättigheter mot Svenska Postkodföreningen.

7. Ändringar

Om ändringar görs i hur dina personuppgifter behandlas kommer information att finnas i en uppdaterad version av denna personuppgiftspolicy på https://www.postkodlotteriet.se/gdpr .

Personuppgiftspolicy för Svenska Postkodlotteriet (Svenska Postkodföreningen och Novamedia Sverige AB)

Dina personuppgifter är skyddade hos Postkodlotteriet

Våra kunders integritet är viktig för oss. Därför behandlar vi alla personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt. Här kan du läsa mer om dina rättigheter och hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information vi har om dig.

Dina rättigheter innebär att du kan:

 • Få en kopia av dina personuppgifter
 • Rätta och radera dina personuppgifter
 • Invända mot och begränsa behandlingen av dina personuppgifter

Du kan även läsa mer om Dataskyddsförordningen på https://www.datainspektionen.se/vagledningar/en-introduktion-till-dataskyddsforordningen/

Kom ihåg att du alltid är välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

 

Innehållsförteckning

1. Så här värnas din integritet

Din integritet är viktig för oss på Postkodlotteriet och vi är måna om att skydda dina personuppgifter när vi behandlar dem. Vi är försiktiga när vi hanterar dina personuppgifter och du kan känna dig trygg med att behandling av personuppgifter endast sker på ett korrekt sätt enligt gällande regler.

Följande principer gäller när Postkodlotteriet hanterar dina personuppgifter:

 • Din integritet respekteras och värnas
 • Du har rätt att få tydlig information om hur dina personuppgifter behandlas
 • Vi samlar inte in mer personuppgifter än vad som är nödvändigt
 • Dina personuppgifter används bara för det ändamål de är insamlade för
 • För att skydda dina personuppgifter vidtar vi lämpliga skyddsåtgärder kring våra IT-system och ser till att våra samarbetspartners gör detsamma
 • Vår personal får särskild utbildning kring hur personuppgifter ska hanteras
 • Dina personuppgifter sparas inte längre än vad som behövs
 • Personuppgifter överförs som huvudregel inte till länder utanför EU/EES, men om det görs ser vi till att dina personuppgifter är ordentligt skyddade
 • Som huvudregel behandlar vi inte personuppgifter för barn dvs. personer under 18 år
 • Dina personuppgifter säljs inte till andra företag

Denna personuppgiftspolicy är till för att beskriva hur vi behandlar dina personuppgifter innan du är kund, när du blir kund, under tiden du är kund och om du väljer att avsluta din prenumeration eller ditt spelkonto i Postkodlotteriet.

Med personuppgifter menas all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en individ. Exempel på personuppgifter är: namn, adress, telefonnummer, personnummer, bilder och ljudupptagningar. Även krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter om de kan kopplas till en individ.

Med behandling av personuppgifter menar vi i stort sett allt som görs med personuppgifter. Några vanliga exempel är: att samla in personuppgifter, att registrera och organisera dem i ett kundregister, att lagra dem i t.ex. IT-system, att föra över dem till någon annan och att radera dem.

2. Så här behandlas dina personuppgifter

2.1 Innan du är kund

Även om du inte är kund kan vi komma att kontakta dig på olika sätt med marknadsföring.

 • Du som inte har tackat nej till vår marknadsföring kan få marknadsföring via post. Vi kan också komma att ringa till dig.
 • Du som har lämnat ditt samtycke till att få marknadsföring från oss (via oss eller någon av våra samarbetspartners) kan även få information via e-post eller sms.

I marknadsföringen till dig som inte är kund behandlas dina personuppgifter så här:

2.1.1 Hur tackar jag nej till er marknadsföring?

Postkodlotteriet är enligt branschregler skyldiga att se till att du kan spärra dig om du inte längre vill ha vår marknadsföring. Det kan du göra genom att fylla i dina uppgifter på https://www.postkodlotteriet.se/kundservice/sparra-reklam.html eller kontakta kundservice och be dem om hjälp med att lägga in en spärr. Du kan även spärra dig från reklam genom NIX Adresserat på http://www.swedma.se/reklamsparr/nix-adresserat/nix-adresserat-konsumentinformation och NIX Telefon på http://www.nixtelefon.org.

2.1.2 Vilka personuppgifter behandlas innan du är kund?

Innan du blir kund kan Postkodlotteriet ha uppgift om och behandla ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress, ålder och kön.

Om du meddelat att du inte vill ha marknadsföring sparas även denna information.

2.1.3 Varför behandlas dina personuppgifter innan du är kund?

Dina uppgifter behandlas för att du ska kunna nås av Postkodlotteriets marknadsföring via post, e-post, sms eller via telefon. För att kunna skicka riktad information och marknadsföring som bedöms vara intressant för dig används dina personuppgifter även för s.k. profilering. Profilering betyder att data analyseras för att ta reda på vilka erbjudanden du troligtvis kommer att tycka är intressanta.

Så här tänker vi när vi utför s.k. profilering, d.v.s. logiken bakom de urval som görs t.ex. hur datan sorteras:

Baserat på insamlade uppgifter (t.ex. adress, ålder och kön) görs en analys på gruppnivå som kan resultera i att du hamnar i en grupp som får ta emot marknadsföring. Vi kan sedan analysera om gruppen du ingick i var intresserad av Postkodlotteriet. Insikterna från den analysen ligger till grund för framtida marknadsföring mot liknande grupper.

Ibland marknadsförs Postkodlotteriet genom tävlingar som du kan delta i. Information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med tävlingar hittar du på https://www.postkodlotteriet.se/ovrigt/tavlingar/villkor-for-tavlingar.html.

Dina personuppgifter behandlas även för att vi ska veta när du inte vill få information och marknadsföring från oss.

2.1.4 Har vi rätt att behandla dina personuppgifter innan du är kund?

Likt andra företag, har Postkodlotteriet ett intresse av att marknadsföra produkter och tjänster till personer som bedöms kunna vara intresserade av att bli kunder. De personuppgifter som används i förberedelserna inför och i själva marknadsföringen är vanliga uppgifter som inte är känsliga och som i många fall finns tillgängliga i offentliga register.

Om du meddelat att du inte vill ha vår marknadsföring måste vi kunna tillmötesgå den förfrågan, och då behöver vi spara dina personuppgifter i vår spärrlista (annars kan vi inte hålla koll på att just du inte vill ha vår reklam i fortsättningen). Om du inte vill finnas med i vår spärrlista anmäl dig till NIX enligt 2.1.1.

Vi har ett intresse av att marknadsföra Postkodlotteriet och därmed hantera information om dig för att kunna göra det. När dina personuppgifter behandlas för att marknadsföra Postkodlotteriet gör vi det med stöd av, vad lagen kallar för, en intresseavvägning.

Vår bedömning är att vi har det lagen kallar, ett ”berättigat intresse” när vi hanterar de personuppgifter vi samlat in för att marknadsföra oss och våra produkter. Det gäller även för att tillgodose ditt önskemål om att inte få marknadsföring (när du finns i vårt spärregister).

2.1.5 Hur får vi dina personuppgifter innan du är kund?

De personuppgifter som används i Postkodlotteriets marknadsföring riktad till dig som ännu inte är kund köps in från företag som sammanställer kontaktuppgifter t.ex. adresser och telefonnummer från öppna källor och säljer dessa vidare till företag och organisationer. Vi får också personuppgifter från våra samarbetspartners som hjälper oss med marknadsföringsaktiviteter (exempelvis enkätundersökningar).

När uppgifterna når oss på Postkodlotteriet ser vi självklart till att vi har en laglig rätt att behandla dina personuppgifter på det sätt som beskrivs i denna personuppgiftspolicy.

Postkodlotteriet uppdaterar köpta personuppgifter och gör kontroller mot statens personadressregister, SPAR och så kallat NIX-register för att säkerställa att uppgifterna är riktiga och att det inte finns en reklamspärr.

Information om att du inte vill ha marknadsföring från oss har vi fått direkt från dig, antingen över telefon via vår Kundservice eller då du anmält detta på www.postkodlotteriet.se.

2.1.6 Vilka får ta del av dina personuppgifter innan du är kund?

De samarbetspartners inom marknadsföring som hjälper oss att ta fram, genomföra och distribuera reklam som till exempel telemarketing-företag, distributörer, tryckerier och marknadsföringsbyråer samt våra IT-leverantörer som vi behöver för vår verksamhet får ta del av dina personuppgifter.

2.1.7 Hur länge sparas dina personuppgifter innan du är kund?

För marknadsföringsändamål sparas personuppgifter i upp till tre månader.

Dina personuppgifter kan dock komma att sparas i upp till sex månader för att vi ska kunna spåra och kontrollera varför marknadsföring har skickats till dig om du, myndighet eller branschorgan som t.ex. Etiska nämnden för direktmarknadsföring, begär det.

Om du anmält att du inte vill ha marknadsföring sparas uppgifterna till dess du meddelar att du ändrat dig.

2.2 När du är kund

Du kan bli kund på flera olika sätt, till exempel via www.postkodlotteriet.se, genom marknadsföringskampanjer, genom att skicka in en svarskupong, ute på stan eller via telefon. När du väljer att bli kund registreras dina personuppgifter för att du ska kunna delta i Postkodlotteriet, för att vi ska ta rätt betalt av dig och för att kunna hantera din prenumeration.

När du är kund vill vi vara säkra på att du upplever Postkodlotteriet som ett lotteri där du som kund är i fokus. Därför vill vi ha möjlighet att kontakta dig. När du är kund behandlas därför inte bara dina personuppgifter för att kunna administrera Postkodlotteriet, utan vi behandlar också dina personuppgifter så här:

2.2.1 Vilka personuppgifter behandlas när du är kund?

När du är kund behandlas ditt namn, adress, personnummer, datum för kundregistrering, ålder, konto- och betalinformation, köphistorik, eventuell kampanjkod, köpkanal, tilldelade lottnummer, tilldelat kund-id, fakturainformation, information om eventuella premier eller autogiromedgivanden, köphistorik, antal lotter, information om eventuella vinster och eventuell kontakthistorik och kommunikation med kundservice. Om du har lämnat din e-post, telefonnummer och inloggningsuppgifter till ”mina sidor”, information om hur du vill att vi kommunicerar med dig och information om du inte vill ha marknadsföring från oss behandlas även denna information.

2.2.2 Varför behandlar vi och varför har vi rätt att behandla dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas främst för att hantera din prenumeration. Detta gör vi för att hålla vad vi lovat när du blev kund (d.v.s. för att fullgöra vårt avtal). Vi behöver till exempel kunna kontakta dig, ta betalt, betala ut din vinst, skicka information om lotteriet, eventuellt skicka en premie, och genomföra lotteriets dragningar.

Postkodlotteriet ska vara ett lotteri för dig som kund. För att kunna sätta dina intressen i fokus används dina personuppgifter även för s.k. profilering. Profilering betyder att din data analyseras för att bättre kunna bedöma vilken information som du behöver få samt vilken marknadsföring du kan komma att uppskatta. Detta innebär t.ex. att om du ofta tittar på information om hur våra förmånstagare använder de pengar som skänks av Postkodlotteriet kommer du att få mer information om detta. Din kundgruppsprofil kan även komma att användas som underlag när vi väljer vilka andra personer som vi kommer att rikta marknadsföring till.

Så här tänker vi när vi utför s.k. profilering, d.v.s. logiken bakom de urval som görs t.ex. hur datan sorteras:

Baserat på insamlade uppgifter (t.ex. namn, adress, ålder, kön, köphistorik och eventuella vinster) görs en analys som kan resultera i att du placeras i en kundgrupp. En sådan analys görs alltid på gruppnivå och aldrig på individnivå. Insikterna från analysen ligger till grund för vilken information eller marknadsföring som du kommer att få, men även för utveckling av Postkodlotteriets produkter och vinster.

Utöver att dina personuppgifter behandlas för att administrera Postkodlotteriet, används dina personuppgifter för att informera dig om vad som är på gång, hur de pengar som Postkodlotteriet varje år skänker till sina förmånstagare används, för att svara på frågor som du ställer till kundservice, för att anpassa information och erbjudanden till dig (s.k. profilering) och för att skicka allmän och målgruppsanpassad marknadsföring. Dina uppgifter kan även användas för att vi ska hitta så kallade tvillinggrupper som skulle kunna vara intresserade av lotteriet. För att undersöka hur pass nöjd du som kund är med lotteriet och andra produkter kan även enkätundersökningar genomföras.

De personuppgifter som används vid sådana aktiviteter som beskrivs ovan är uppgifter som du lämnar när du är i kontakt med oss och är inte av känslig natur. Vi har ett intresse av att hålla kontakten med dig och att se till att du är nöjd. När Postkodlotteriet behandlar dina uppgifter för att utföra aktiviteter som beskrivs ovan görs det med stöd av en s.k. intresseavvägning. Det betyder att Postkodlotteriet har gjort en bedömning att det finns ett, vad lagen kallar för ”berättigat intresse”, av att hålla kontakten med dig, hålla dig nöjd, ge dig relevant information och utveckla våra produkter.

2.2.3 Vem samlas personuppgifterna in från?

Personuppgifterna samlas in direkt från dig, t.ex. genom när du blev kund, via din personliga inloggningssida på www.postkodlotteriet.se eller när du kontaktar oss. Personuppgifter samlas även in från företag som säljer kontaktuppgifter, register över individer som spärrat sig för marknadsföring, den bank du valt att använda för betalningar och samarbetspartners som hjälper oss med marknadsföringsaktiviteter (exempelvis enkätundersökningar).

Personuppgifterna kan även samlas in från statens personadressregister för att se till att vi har rätt uppgifter till dig, t.ex. om du flyttar.

2.2.4 Vem delas personuppgifterna med?

Dina personuppgifter delas med olika samarbetspartners som t.ex. leverantörer av vår förmånsbutik och med våra revisorer, vår och din bank och leverantörer av våra IT-system som vi behöver för vår verksamhet. När personuppgifter köpts in från företag som säljer kontaktuppgifter, återkopplar vi hur utfallet av kampanjer och marknadsföringsaktiviteter sett ut. Det innebär att vi delar personuppgifter även med dessa samarbetspartners. Vi delar också personuppgifterna med olika myndigheter, t.ex. Spelinspektionen och Skatteverket (då lag kräver det) och med företag som hjälper till med att hålla personuppgifter uppdaterade, t.ex. vid flytt, eller vid en postnummerändring.

2.2.5 Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas under tiden du är kund i lotteriet och under en period efter det att du valt att inte längre vara kund. Detta för att du ska kunna kontakta oss om något blivit fel. Vi sparar därför ett fåtal av dina personuppgifter i upp till 12 månader efter att du inte längre är kund.

Om du fått en premie eller vunnit en varuvinst i lotteriet kan dina personuppgifter behöva sparas längre. Då kan dina personuppgifter sparas under premien/varans garanti- eller reklamationstid, så att du kan kontakta oss om något är fel.

De uppgifter som sparas längst är sådan data som behövs för vår bokföring (exempelvis alla beställningar, fakturor och betalningar) och skatteunderlag. Enligt lag måste dessa uppgifter sparas i sju år.

För att inte behandla personuppgifter i onödan och utan anledning raderar vi regelbundet de personuppgifter som inte längre behövs. Vill du veta mer om hur dina personuppgifter behandlas när du inte längre är kund se 2.5.

2.3 När du vinner

I Postkodlotteriets dragningar avgörs om din lott har vunnit. Om du vinner vill vi ibland överraska dig eller kontakta dig via mejl, telefon eller post för att berätta om din vinst. När du vinner behandlas dina personuppgifter så här:

2.3.1 Vilka personuppgifter behandlas när du vinner?

Vi behandlar samma personuppgifter som när du är kund hos oss, se 2.3, och uppgifter om vinstsumma och datum för din vinst.

2.3.2 Varför behandlar och varför har vi rätt att behandla dina personuppgifter?

Postkodlotteriet behandlar dina personuppgifter för att kunna betala ut din vinst som vi, enligt avtalet med dig, lovat att göra (s.k. fullgörande av avtal).

Resultaten av dragningarna i lotteriet publiceras t.ex. på www.postkodlotteriet.se. När information lämnas om resultat i dragningar anges endast lottnummer vilket inte kan kopplas till enskilda individer utan ytterligare information som inte är allmänt tillgänglig.

Postkodlotteriet kan också komma att ringa upp dig för att berätta att du har vunnit. Vidare kan information om vem som vunnit publiceras på www.postkodlotteriet.se.

När Postkodlotteriet behandlar dina uppgifter för att utföra aktivisterna som beskrivs ovan görs det med stöd av en s.k. intresseavvägning. Det betyder att Postkodlotteriet har gjort en bedömning att det finns ett, vad lagen kallar för ”berättigat intresse”, av att kunna informera om vem som vunnit dragningarna.

2.3.3 Vem samlas personuppgifterna in från?

Personuppgifterna samlas in direkt från dig genom att du deltar i Postkodlotteriet.

2.3.4 Vem delas personuppgifterna med?

Vi delar dina personuppgifter med våra revisorer och vår och din bank. Vi delar också dina personuppgifter på Postkodlotteriets sidor i sociala media (t.ex. Facebook och Youtube). Vi berättar för allmänheten vilka lottnummer som vunnit i lotteriet. Vi kan också dela dina personuppgifter med våra IT-leverantörer (i system som behövs för vår verksamhet) och samarbetspartners för marknadsföring eftersom vi ibland visar våra vinnare i vår marknadsföring. Exempel på samarbetspartners är telemarketingföretag, distributörer, tryckerier och marknadsföringsbyråer.

2.3.5 Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behövs och sparas därför så länge du är kund. Vi sparar information om vem som har vunnit i lotteriet i minst sju år då vi har en skyldighet att göra det enligt bokföringslagen och enligt skattelagar.

För att inte behandla personuppgifter i onödan och utan anledning raderar vi regelbundet de personuppgifter som inte längre behövs. Vill du veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter när du inte längre är kund, se 2.5.

2.4 När du avslutar din prenumeration

Om du väljer att avsluta din prenumeration och vårt kundförhållande upphör raderar vi alla personuppgifter som inte längre behövs för att t.ex. du ska kunna medverka i lotteriet. Vi hoppas såklart att du vill bli kund igen och då samlas dina personuppgifter in när du registrerar dig på nytt.

2.4.1 Vilka personuppgifter behandlas när du avslutat din prenumeration?

När du avslutar din prenumeration och vårt kundförhållande upphör raderar vi nästan alla dina personuppgifter. Det finns dock några personuppgifter som behöver sparas för att lagen säger så. Därför behandlas ditt namn, personnummer, lottnummer, tidigare kund-id, betalinformation och kontakthistorik fast du inte längre är kund. Om du får marknadsföring efter det att du har avslutat din prenumeration, kan dina personuppgifter behandlas så som beskrivs i punkt 2.1.

2.4.2 Varför behandlar och varför har vi rätt att behandla dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas om du fått en premie eller vunnit en varuvinst i lotteriet. Då kan dina personuppgifter sparas under premien/varans garanti- eller reklamationstid för att du ska kunna kontakta oss om något är fel. Dina personuppgifter behandlas även när vi sparar underlag för t.ex. vår bokföring (exempelvis alla beställningar, fakturor och betalningar) och skatteunderlag, vilket är ett lagkrav. I vissa fall sparas även personuppgifter för att förebygga och hantera tvister.

För att veta om du varit kund tidigare behandlas ditt namn och personnummer när marknadsföringsaktiviteter planeras och genomförs. Det innebär att vissa data analyseras genom s.k. profilering. Baserat på de uppgifter som hanteras görs en analys som kan resultera i att du placeras i en grupp. En sådan analys görs alltid på gruppnivå och aldrig på individnivå. Insikterna från analysen ligger till grund för vilken marknadsföring vi lämnar till dig, men även för utvecklingen av Postkodlotteriets produkter och vinster. För att undersöka hur nöjd du som tidigare kund varit med lotteriet och våra andra produkter kan vi komma att genomföra enkätundersökningar.

När Postkodlotteriet behandlar dina uppgifter för att utföra aktiviteterna som beskrivs ovan görs det med stöd av en s.k. intresseavvägning. Det betyder att Postkodlotteriet har gjort en bedömning att det finns ett, vad lagen kallar för ”berättigat intresse”, av att hålla kontakten med dig och marknadsföra Postkodlotteriet, i vissa fall se till att du inte får viss marknadsföring, tillvarata våra rättigheter i en eventuell tvist, hjälpa till med en reklamation och uppfylla bokföringslagens krav på arkivering.

2.4.3 Vem delas personuppgifterna med?

Dina personuppgifter delas med våra revisorer. Dina personuppgifter kan även delas med våra IT-leverantörer (i system som vi behöver för vår verksamhet) och de samarbetspartners som hjälper oss med marknadsföring, d.v.s. telemarketing-företag, distributörer, tryckerier samt marknadsföringsbyråer.

2.4.4 Hur länge sparas dina personuppgifter?

De personuppgifter som endast behövs för din prenumeration tas bort då vårt kundförhållande upphör.

De personuppgifter som behandlas för marknadsföring sparas högst 12 månader efter att vårt kundförhållande upphört, eller efter att du utnyttjat något av våra erbjudanden eller tjänster.

När behandling sker av personuppgifter för att efterleva lagen sparas uppgifterna endast så länge som lagstiftningen kräver det, exempelvis bokföringsmaterial (t.ex. alla beställningar, fakturor och betalningar) och skatteunderlag som måste sparas i sju år. Vi sparar även personuppgifterna så länge vi behöver för att kunna hantera eventuella reklamationer och andra rättsliga frågor som har samband med din prenumeration i Postkodlotteriet.

2.5 Våra onlinespel – bingo & skraplotter

På vår spelsajt erbjuder vi onlinespel i form av Bingo och Skraplotter. När du ansöker om ett spelkonto, spelar bingo eller skrapar skraplotter, eller i övrigt använder ditt spelkonto behandlar vi dina personuppgifter så här:

2.5.1 Vilka personuppgifter behandlar vi för onlinespel?

När du registrerar och använder ditt spelkonto till att spela våra onlinespel behandlar vi dessa personuppgifter om dig: ditt namn, personnummer, kön, adress, e-postadress, telefonnummer, bankkontouppgifter, uppgifter om det betalkort du använt eller annan betalinformation, inbetalningar och utbetalningar till och från ditt spelkonto, datum då du ansökte om spelkonto och gick med i Postkodlotteriet.

Vi behandlar även uppgifter om ditt användarnamn- och alias på spelsajten, kund-ID, dina chattmeddelanden (och spärrningar från våra chattar), IP-adress och de spelgränser som du själv sätter på spelsajten. Med spelgränser menas gränser för hur mycket pengar du kan använda till spel på spelsajten, hur mycket du kan gå med förlust samt hur länge du kan spela varje månad.

Slutligen behandlar vi uppgifter om dina prenumerationer på våra skraplotter, dina vinster inklusive storvinster, resevinster och varuvinster, antal lotter i Skrapyran, dina köpta bingobrickor, uppgifter om hur ofta du spelar, för hur mycket pengar du spelar och hur du i övrigt använder spelsajten, samt dina bonuspengar. Med bonuspengar menas extra medel som vi delar ut och som bara kan användas till att spela på spelsajten.

2.5.2 Varför behandlar och varför har vi rätt att behandla dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas för att du ska kunna spela våra spel och för att vi ska kunna hantera allt det praktiska kring ditt spelkonto, dina spel och prenumerationer på våra onlineprodukter. Vi behöver till exempel kunna kontakta dig, göra in- och utbetalningar till och från ditt konto, hantera dina spelgränser, aktivera och stänga av spelkonton, sköta inloggning med Bank ID, låta dig uppdatera användaruppgifter, skicka information till dig och genomföra onlinespelens dragningar samt betala ut vinster och bonusar till dig. När vi behandlar personuppgifterna för att hantera ditt spelkonto eller dina spel gör vi det för att hålla vad vi lovat när du registrerade ditt spelkonto (d.v.s. för att fullgöra vårt avtal).

Dina personuppgifter används också för att informera dig om vad som är på gång, exempelvis olika kundevent (såsom ”Mellokväll”), för att moderera våra chattrum, för att du ska kunna delta i frågesporter och tävlingar i våra chattrum, samt för att svara på frågor som du ställer till våra chattvärdar eller till kundservice. De personuppgifter vi använder när vi utför dessa aktiviteter är uppgifter som vi får av dig när du som kund är i kontakt med oss. Vi har ett intresse av att tillhandahålla dessa tjänster och se till att du är nöjd. När vi behandlar dina uppgifter på sättet som vi beskrivit i det här stycket tycker vi därför att vårt intresse är vad lagen kallar ett berättigat intresse som ger oss rätt att behandla dina personuppgifter.

Vi kan även komma att publicera storvinster tillsammans med ditt förnamn eller användarnamn på vår hemsida och på Bingobloggen. När du blivit kund hos oss har du godkänt att vi gör den typen av publikationer. Vi anser därför att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för att göra sådana publikationer och att vi har rätt att behandla dessa uppgifter baserat på en s.k. intresseavvägning.

För att kunna skicka riktad information och marknadsföring som bedömts vara intressant för dig används dina personuppgifter även för s.k. profilering. Profilering betyder att data analyseras för att ta reda på vilka erbjudanden du troligtvis kommer att tycka är intressanta.

Så här tänker vi när vi utför s.k. profilering, d.v.s. logiken bakom de urval som görs t.ex. hur datan sorteras:

Baserat på insamlade uppgifter (t.ex. namn, adress, ålder, köphistorik, spelgränser och eventuella vinster) görs en analys som kan resultera i att du placeras i en kundgrupp. En sådan analys görs på gruppnivå och på individnivå. Insikterna från analysen ligger till grund för vilken information eller marknadsföring som du kommer att få, men även för utveckling av Postkodlotteriets produkter och vinster samt för att säkerställa att du har ett riskfyllt spelbeteende.

Senast från och med den 25 maj, får du dock möjlighet att lämna ditt samtycke till att vi använder uppgifter om hur ofta du spelar, för hur mycket pengar du spelar och din användning av spelsajten till att anpassa våra erbjudanden till dig. Om du väljer att inte samtycka till denna behandling av dina personuppgifter kommer vi inte att använda dessa uppgifter till att anpassa våra erbjudanden. Däremot behöver vi ändå använda uppgifterna till att kontrollera att spelgränser inte överskrids och för att administrera spelsajten. I sådana fall baserar vi vår personuppgiftsbehandling på att vi ska kunna hålla det vi lovat (s.k. fullgörande av avtal) på samma sätt som beskrivits precis ovan.

2.5.3 Vem samlas personuppgifterna in från?

Personuppgifterna samlas in direkt från dig genom att du deltar i våra onlinespel.

2.5.4 Vem delas personuppgifterna med?

Vi delar dina personuppgifter med våra revisorer samt med vår och din bank. Vi delar dina personuppgifter med våra IT-leverantörer, men bara inom ramen för de IT-tjänster som vi behöver för vår verksamhet. Vi delar också dina personuppgifter med samarbetspartners som hjälper oss med att leverera resevinster och varuvinster, samt med marknadsföring, d.v.s. telemarketing-företag, distributörer, tryckerier samt marknadsföringsbyråer.

2.5.5 Hur länge sparas dina personuppgifter?

De personuppgifter som endast behövs för dina onlinespel tar vi bort då vårt kundförhållande upphör. De personuppgifter vi behandlar för marknadsföring sparar vi högst 12 månader efter det att vårt kundförhållande med dig har upphört, eller att du utnyttjat något av våra erbjudanden eller tjänster. Om vi kontaktar dig efter dessa 12 månader behandlar vi dina personuppgifter på sätt som anges i 2.1. När vi behandlar personuppgifter för att vi måste det enligt lag sparar vi uppgifterna så länge som lagstiftningen kräver det, exempelvis bokföringsmaterial (exempelvis alla beställningar, fakturor och betalningar) och skatteunderlag som måste sparas i sju år. Vi sparar även personuppgifterna så länge vi behöver för att kunna hantera eventuella reklamationer och andra rättsliga frågor som har samband med ditt lottköp. Vi vill inte behandla personuppgifter i onödan och utan anledning, så vi raderar regelbundet de personuppgifter vi inte längre behöver.

2.6 När du är i kontakt med oss

När du kontaktar oss, exempelvis via vår kundservice, är vårt mål att ge dig bästa möjliga service. Det gäller oavsett om du ringer, skickar e-post eller ett vanligt brev. För att kunna tillhandahålla dig service, exempelvis när vi svarar på frågor eller hanterar en reklamation, behandlar vi dina personuppgifter så här:

2.6.1 Vilka personuppgifter behandlas när du är i kontakt med oss?

När du kontaktar vår kundservice behandlas olika personuppgifter om dig beroende på om du är kund eller inte hos oss och vad ditt ärende handlar om.

De personuppgifter som kan behandlas om dig är namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, ålder, kön, konto- och betalinformation, tilldelade lottnummer, tilldelat kund-id, inloggningsuppgifter, information om eventuella premier, fakturainformation, kontakthistorik, information om hur du vill att vi kommunicerar med dig, information om vinster, information om du vill ha marknadsföring eller inte, information om du vill ha vårt kundbrev. Om du ringer till oss kan vi även komma att spela in samtalet.

2.6.2 Varför behandlar och varför har vi rätt att behandla dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas för att kunna svara på dina frågor och ge dig en bra kundservice. Exempelvis behöver vi kunna hantera dina förfrågningar, kontakta dig och vid behov skicka uppföljande information till dig.

Vi har ett stort intresse av att kunna erbjuda dig bra kundservice och se till att du är nöjd. När Postkodlotteriet behandlar dina uppgifter för att utföra aktiviteter som beskrivs ovan görs det med stöd av en s.k. intresseavvägning. Det betyder att Postkodlotteriet har gjort en bedömning att det finns ett, vad lagen kallar för ”berättigat intresse”, av att hantera dina förfrågningar, kontakta dig och vid behov skicka uppföljande information till dig.

När vi behandlar personuppgifterna för att hantera din prenumeration gör vi det för att hålla vad vi lovat när du blev kund (d.v.s. för att fullgöra vårt avtal).

2.6.3 Vem samlas personuppgifterna in från?

Personuppgifterna samlas in från dig, t.ex. när du kontaktar kundservice eller så använder vi de personuppgifter vi redan har om dig. Vilka uppgifter det är beror på om du är kund hos oss eller inte.

2.6.4 Vem delas personuppgifterna med?

Dina personuppgifter delas med våra samarbetspartners som hjälper oss med vår kundservice och våra IT-leverantörer, men bara inom ramen för de IT-tjänster som vi behöver för vår verksamhet. Dina personuppgifter kan också, beroende på ditt ärende, delas med våra revisorer samt med vår och din bank.

2.6.5 Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas så länge det behövs för att hantera ditt ärende hos oss och vid behov följa upp att din förfrågan fått en lösning.

Vi vill inte behandla personuppgifter i onödan och utan anledning, så vi raderar regelbundet de personuppgifter vi inte längre behöver. Vill du veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter när du är kund eller när du inte längre är kund, se punkt 2.2 och 2.4.

2.7 Tv-produktioner

Vi producerar flera olika TV-program, inslag, klipp och marknadsföringsmaterial. Det rör både program där vem som helst kan ansöka om att få medverka och program där vi lottar ut vinster till våra vinnare, t.ex. Grannyran. För att kunna genomföra våra TV-produktioner och ge dem ett så varierande och bra innehåll som möjligt samlar vi in personuppgifter om potentiella deltagare i programmen. Dessutom bjuds allmänheten in att delta i TV-produktionen. Som potentiell deltagare eller deltagare i våra TV-produktioner eller som publik i TV-produktionen behandlar vi dina personuppgifter så här:

2.7.1 Vilka personuppgifter behandlar vi?

Om du är deltagare eller har ansökt om att delta i någon av våra TV-produktioner behandlar vi uppgifter om ditt namn, personnummer, ålder, kontaktuppgifter, uppgifter om din bakgrund, intressen och jobb, personuppgifter som anges i dina ansökningshandlingar och personuppgifter som framkommit vid intervju med dig och/eller dina anhöriga, samt uppgifter om dig som dokumenteras i manus för TV-teamet. Är du vinnare till någon av våra storvinster behandlar vi dessutom samma personuppgifter som när du är vinnare, se 2.4.

Om du blir utvald att medverka i vår TV-produktion eller om du deltar som publik i programmet behandlar vi också video- och ljudinspelning av dig. Vi kan även behandla bilder av dig.

2.7.2 Varför behandlar och varför har vi rätt att behandla dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas för att vi ska kunna producera ett TV-program och marknadsföra Postkodlotteriet, exempelvis på Postkodlotteriets sidor i sociala medier.

Om du är kund i Postkodlotteriet har du godkänt att vi får använda ditt namn och din bild för att skapa den typen av TV-program och klipp m.m. Postkodlotteriets bedömning är därför att vi har rätt (genom ett s.k. berättigat intresse) att behandla dina personuppgifter för att genomföra de aktiviteter som beskrivs ovan.

Om du inte är med i Postkodlotteriet och ansöker om att vara med i ett av våra TV-program får du istället möjlighet att lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. Att lämna sitt samtycke är helt frivilligt. Om du väljer att inte samtycka kan det dock innebära att vi inte har möjlighet att bevilja din ansökan då det är en nödvändighet för att genomföra våra produktioner att behandla vissa personuppgifter.

2.7.3 Vem samlas personuppgifterna in från?

Om du är en potentiell deltagare eller deltagare i någon av våra TV-produktioner samlar vi in dina personuppgifter direkt från dig. Vi kan även samla in dina personuppgifter från dina anhöriga samt genom att vi gör en bakgrundskontroll (t.ex. genom sökningar på sociala medier).

Som potentiell deltagare, deltagare eller publik i våra TV-produktioner samlar vi även in personuppgifter från de produktionsbolag som producerar våra TV-program samt från de produktionsbolag som ger oss material i form av foton, ljudklipp och filmklipp.

2.7.4 Vem delas personuppgifterna med?

Vi delar dina personuppgifter med de produktionsbolag som gör våra Tv-program. Vi delar vidare dina personuppgifter på Postkodlotteriets sidor i sociala media (t.ex. Facebook och Youtube). Dina personuppgifter kan även delas med våra revisorer samt med vår och din bank.

Vi delar också dina personuppgifter med våra IT-leverantörer, men bara inom ramen för de IT-tjänster som vi behöver för vår verksamhet. Vidare delar vi uppgifterna med våra samarbetspartners för marknadsföring, d.v.s. telemarketing-företag, distributörer, tryckerier och marknadsföringsbyråer.

2.7.5 Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas inte av oss i onödan och utan anledning, så vi raderar regelbundet de personuppgifter vi inte längre behöver. Vill du veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter när du medverkat i en TV-produktion, se 2.5. Vissa av våra TV-produktioner sparas dock för att användas som inspiration till kommande program eller för att delar av programmet ska kunna användas i framtiden. Vi lagrar därför dessa TV-program under en längre period innan vi raderar dem.

3. Överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES

Som huvudregel skickas inte dina personuppgifter till andra länder. Om vi skulle behöva skicka dina personuppgifter till samarbetspartners i länder utanför EU/EES, så som USA eller Storbritannien använder vi s.k. standardavtalsklausuler som har godkänts av Europeiska Kommissionen för att se till att dina personuppgifter har ett tillräckligt skydd. Om du vill veta mer om dessa standardavtalsklausulerna kan du läsa mer här: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries.

4. Dina rättigheter

4.1 När dina personuppgifter behandlas av Postkodlotteriet har du följande rättigheter.

 • Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som vi behandlar om dig och kan be oss om en kopia av dessa.
 • Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade. Om du är kund hos oss gör du detta enklast via din personliga inloggningssida på Postkodlotteriets hemsida, annars är du välkommen att kontakta vår kundservice.
 • Du har rätt att be oss radera dina personuppgifter (t.ex. om vi inte har anledning att behandla dem eller om du inte längre samtycker). Även om du ber oss radera dina personuppgifter kan vi ibland behöva spara vissa personuppgifter, t.ex. när lagen kräver att vi gör det eller om behandlingen krävs för att kunna försvara eller göra gällande våra rättsliga intressen.
 • Du har rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, exempelvis i väntan på att felaktiga uppgifter kontrolleras och eventuellt korrigeras. Notera att en begränsning eller radering av dina personuppgifter kan innebära att vi inte har möjlighet att fullfölja våra åtaganden gentemot dig.
 • Du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format och överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig, så kallad dataportabilitet. Detta gäller bara personuppgifter som du själv har gett oss, som behandlas automatiskt av oss och som vi behandlar för att hålla vad vi lovat i avtalet med dig eller för att du samtyckt.
 • Du har rätt att när som helst ångra ditt samtycke för behandling som vi gör för att du godkänt den. Det är viktigt att veta att, om du ångrar ett samtycke, gäller det bara framåt och inte för behandling som redan gjorts.

Om en förfrågan eller begäran enligt punkterna (a)-(e) ovan skickas flera gånger under en kortare tid och förfrågan är uppenbart ogrundad eller orimlig kan en avgift tas för att tillgodose sådana förfrågningar eller begäranden.

4.2 Kontaktuppgifter om du har frågor eller vill utöva dina rättigheter

Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du vill använda de rättigheter du har när vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon: 0771 - 22 55 22, vardagar 8-18 och e-post: kundservice@postkodlotteriet.se, eller vårt dataskyddsombud på dpo@postkodlotteriet.se. Eller skicka ett brev till: Postkodlotteriet, Box 193, 101 23 Stockholm, märk kuvertet ”Personuppgifter”.

4.3 Rätt att klaga hos tillsynsmyndigheten

Om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du anmäla ditt missnöje till Datainspektionen som är tillsynsmyndigheten för personuppgiftsbehandling.

5. Säkerhetsåtgärder

Dina personuppgifter behandlas enligt lagen och på ett säkert sätt. Rutiner finns för att skydda dina personuppgifter och värna din integritet. Till exempel behandlar vi bara sådana personuppgifter som vi verkligen behöver och är noga med att radera personuppgifter när de inte behövs längre. Kontinuerligt uppdateras de system som används för att behandla personuppgifter så att de är tillräckligt säkra t.ex. genom anti-virusprogram, brandväggar och system för att upptäcka personuppgifter i olika IT-system. Vi kräver och kontrollerar även att våra samarbetspartners behandlar dina personuppgifter på ett säkert sätt och enligt lag.

6. Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?

6.1 Två aktörer bakom Postkodlotteriet

Svenska Postkodföreningen har lotteritillståndet för Postkodlotteriet. Svenska Postkodföreningen har anlitat Novamedia Sverige AB som servicebolag och har gett Novamedia i uppdrag att driva Postkodlotteriet. Novamedia ingår i den koncern som har rättigheterna till konceptet Postkodlotteriet.

6.2 Ansvarsfördelning för personuppgiftsbehandling

Personuppgifter kopplade till dragning och utdelning av vinst

Novamedia och Postkodföreningen är gemensamt personuppgiftsansvariga för de behandlingar av personuppgifter som är förknippade med lotteritillståndet, t.ex. dragning av vinst och utdelning av vinst.

Det betyder att både Novamedia och Postkodföreningen för denna personuppgiftsbehandling tillsammans ansvarar för att dina personuppgifter behandlas på rätt sätt, att du får relevant information om behandlingen av dina personuppgifter och att du som registrerad har möjlighet att utöva dina rättigheter mot vilken av dessa aktörer som du önskar. Postkodföreningen och Novamedia har ingått ett avtal om att gemensamt skydda dina personuppgifter.

Personuppgifter kopplade till marknadsföring, TV-produktion etc.

För alla andra personuppgiftsbehandlingar som beskrivs i denna personuppgiftspolicy, t.ex. marknadsföringsaktiviteter, TV-produktioner, administration av kundrelationen, etc. är det Novamedia som är personuppgiftsansvarig. Det betyder att Novamedia ansvarar för att dina personuppgifter behandlas på rätt sätt, att du får relevant information om behandlingen av dina personuppgifter och att du har möjlighet att utöva dina rättigheter mot Novamedia.

Novamedia och Postkodföreningen har en löpande dialog med varandra om personuppgiftsfrågor för att se till att de båda organisationerna vid var tid åtar sig rätt roller och ansvar för personuppgiftsbehandlingen.

6.3 Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvariga samt dataskyddsombud

Novamedia Sverige AB, Klarabergsviadukten 63, Box 193, 101 23 Stockholm. Organisationsnummer 556375-6328.

Svenska Postkodföreningen, Klarabergsviadukten 63, Box 193, 101 23 Stockholm. Organisationsnummer 802416-1146.

För att förenkla för dig har Postkodföreningen och Novamedia även utsett ett gemensamt dataskyddsombud för behandlingen av dina personuppgifter som du kan kontakta på dpo@postkodlotteriet.se.

Vi använder cookies. Läs mer