Hur fördelas lotteriets intäkter?

För att driva en fungerande lotteriverksamhet som kan sprida glädje och stödja organisationer kan intäkterna delas upp i tre delar:

Den största delen av lotteriets intäkter, ca 40 procent, går tillbaka till kunderna i form av vinster.

Omkring en tredjedel av intäkterna går till kostnader för att driva själva lotteriet, medan hela vårt överskott går till 60 ideella organisationer.

Tack vare våra kunder kan vi överlämna runt en miljard kronor per år till de ideella organisationerna och vi hoppas kunna fortsätta stödja dem en lång tid framöver! 💚

Fick du svar på din fråga?