Hur många postnummer deltar i lotteriet?

I dagsläget finns det cirka 10 900 postnummer i Sverige och cirka 10 400 av dessa har aktiva lotter i Postkodlotteriet.

Exakt antal postnummer som deltar i lotteriet varierar dock månadsvis då vi inte har någon bindnings-eller uppsägningstid på lotterna.

Självklart är det lika stor vinstchans för alla då slumpen avgör varje dragning! 🥳

Fick du svar på din fråga?