Hur mycket reklam skickar ni per år?

Vi arbetar aktivt för att minska antalet pappersutskick genom ökad digital kommunikation. Vår marknadsföring blir alltmer digital och under 2023 minskade vi adresserad direktreklam med 75 procent jämfört med föregående år.

Minskat antal brevutskick
Vi strävar efter digital kundkommunikation så långt det är möjligt. Ett exempel är vårt samarbete med Kivra, den digitala brevlådan. Med Kivra har vi lyckats minska brevutskicken till våra kunder.

FSC- och Svanenmärkt papper
Postkodlotteriets totala pappersförbrukning minskade 2023 med 64 procent jämfört med föregående år. Vid de pappersutskick som görs så används FSC- och Svanenmärkt papper.


Fick du svar på din fråga?