Varför får jag reklam trots att jag spärrat mig?

Om du får reklam efter att du spärrat dig kan det bero på att:

  • Vår reklam är tryckt tre månader i förväg
  • Adress eller namn är felaktigt ifyllda
  • Adress eller namn har ändrats sedan spärren lades in

Du kan uppdatera reklamspärren med BankID eller kontakta oss för hjälp att lägga till en ny reklamspärr.

Fick du svar på din fråga?