Hur många lotter deltar i lotteriet?

Vi har runt en miljon kunder i lotteriet, men antal lotter som deltar varierar månadsvis eftersom det inte är någon bindningstid på lotterna.

Fick du svar på din fråga?