Hur många postkoder finns i ett postnummer?

Det finns inget maxtak på hur många postkoder det kan finnas inom ett postnummer.

Det kan dock bara finnas 99 lotter inom en postkod, innan vi genomför en postkodsplitt där en ny postkod skapas.

Fick du svar på din fråga?