Är Amnesty fortfarande er förmånstagare efter rapporten om Ukraina?

Ja, Amnesty är fortfarande en av våra förmånstagare.

Amnesty har framfört att de beklagar den oro och ilska som deras pressmeddelande kan ha orsakat och understryker att deras prioritet är att försäkra att civila skyddas. De har fördömt Rysslands folkrättsstridiga agerande och invasion av Ukraina.

Stödet från Postkodlotteriet är långsiktigt och delas ut årligen till 59 ideella organisationer, däribland Amnesty som varit förmånstagare sedan 2008.

Vi har kontinuerlig dialog med alla förmånstagare och genomför årligen en översyn av de som får finansiellt stöd. Översynen syftar till att säkerställa att organisationen följer Postkodföreningens krav för att vara förmånstagare och se hur stödet har fördelats. Det finns idag inga beslut om att dra in stödet till Amnesty.

Många av våra förmånstagare är verksamma på plats i Ukraina och hjälper befolkningen. Förutom Amnesty, är följande av våra förmånstagare verksamma i Ukraina:

  • UNHCR
  • Rädda Barnen
  • SOS Barnbyar Sverige
  • Röda Korset
  • UNICEF
  • Civil Rights Defenders
  • Läkare utan Gränser
  • Human Rights Watch

Vi är tacksamma för alla våra lottköpares deltagande och stödet det ger till förmånstagarna.

Gör gärna vårt självtest och läs om vår syn på spelansvar.

Spelar du för mycket? Ring Stödlinjen 020‑81 91 00

Spel för dig över 18 år

Lotterilicens beviljad för
Svenska Postkodföreningen
Box 193, 101 23 Stockholm
Org.nr: 802416‑1146
Tel: 08‑509 270 00

Vi stöder Reklam­ombuds­mannen för etisk reklam.

Sper företräder spelbranschen i Sverige

ISO 27001-certifierade