Har Barndiabetesfonden fått projektstöd?

Ja, i början av maj 2022 beviljade Svenska Postkodstiftelsen ett särskilt projektstöd till Barndiabetesfonden på 1,6 miljoner kronor.

Stödet kommer att användas för att utveckla ett nytt kamratstöd för ungdomar med typ 1-diabetes.

Projektet kommer att pågå i två år och syftar till att ge barn och unga personer i åldern 12-25 år med Typ 1-diabetes stöd för att bättre förstå och leva med sin sjukdom genom ett engagerat kamratstöd.

Volontärer som delar samma erfarenhet av sjukdomen kommer att rekryteras, utbildas och handledas för att kunna agera som ”kamrater” och mentorer, så kallade kamratstödjare. Kamratstödjarna kommer erbjuda känslomässigt och socialt stöd, stöd i daglig egenvård och även vara stöttande i att komma i kontakt med hälso- och sjukvårdsresurser.

Fick du svar på din fråga?