Hur länge deltar lotten om jag avslutar den nu?

Din avslutade lott deltar alltid betald period ut.

Det innebär att om du gör din sista betalning i september blir oktober spelomgång den sista som lotten deltar i eftersom att lotterna betalas i förskott.

Fick du svar på din fråga?