Hur långt i förväg behöver jag avsluta lotten?

När du har autogiro eller kortbetalning dras betalningen i början av varje månad, för deltagande i kommande spelmånad.

Om du till exempel vill att oktober ska bli din sista spelomgång behöver du avsluta lotten i september, innan kommande betalning i oktober.

Du behöver meddela oss ditt avslut senast fem bankdagar innan nästa betalning om du betalar via autogiro. Detta då banken reserverar beloppet några dagar innan debitering.

Fick du svar på din fråga?