Hur fyller jag i mitt kontonummer?

Alla siffror ska fyllas i utan bindestreck, mellanslag eller kolon.

Ditt clearingnumret ska anges med fyra siffror - du ska alltså utelämna den sista siffran om ditt clearingnummer har fem siffror (detta gäller för konton i Swedbank och Sparbanken).

Fick du svar på din fråga?