Varför dras en krona när jag registrerar nytt betalkort?

När du registrerar ett nytt betalkort reserveras en krona för att kontrollera att kortet fungerar. Kronan återbetalas direkt efter registrering.

Fick du svar på din fråga?