Varför har min postkod ändrats?

Ibland behöver vi skapa nya postkoder för att vinsterna inte ska bli alltför små, en så kallad postkodsplitt.

Det gör vi för att det ska vara ungefär lika många lottköpare i varje postkod. En postkod tilldelas av oss och kan bestå av max 99 lottnummer per postkod.

Självfallet har du lika stor chans att vinna på din nya postkod då slumpen alltid avgör! 😊

Fick du svar på din fråga?