Hur lång giltighetstid har presentkortet i Vingvinsten?

Presentkorten hos Ving är giltiga i tre år. Du kan kontrollera ditt saldo och giltighetstiden för just ditt presentkort om du önskar.

Mer information om villkoren finns på Vings hemsida.

Fick du svar på din fråga?