Meny

Tävlingsvillkor - Julkalender - 2021

1. Tävlingen anordnas av Svenska Postkodföreningen, org.nr 802416-1146, (”Föreningen”) Box 24297, 104 51 Stockholm, innehavare av spellicens för Svenska Postkodlotteriet (”Postkodlotteriet”) vars drift sköts av Novamedia Sverige AB, org.nr 556375-6328, (”Novamedia”).

Allmänna tävlingsvillkor

2. Deltagaren accepterar alla bestämmelser i dessa villkor. Observera att deltagaren ska vara 18 år och bosatt i Sverige.

3. Anställda inom Novamedia Sverige AB, Svenska Postkodföreningen och Svenska Postkodstiftelsen och dem närstående personer får inte delta i tävlingen.

4. Vinnaren kommer att bli kontaktad personligen via e-post. Vi samlar in namn, efternamn, födelsedatum, e-postadress. När vi kontaktar vinnare ber vi om adress.

5. Vinnaren utses, om inte annat anges, av en jury bestående av anställda på Novamedia. Juryn bedömer svaren på de öppna frågorna, angivna av deltagare som svarat korrekt på kunskapsfrågorna. Tävlingsbidragen bedöms efter kreativ motivering. Juryns beslut kan inte överklagas och behöver inte motiveras.

6. En och samma deltagare kan endast vinna en gång under tävlingens gång.

7. Om Novamedia, efter 1 vecka från det att vinnaren är utsedd inte har fått tag på vinnaren genom de kontaktuppgifter som lämnats av deltagaren, eller om vinnaren inte uppfyller kraven för att delta i tävlingen, har Novamedia rätt att utse en ny vinnare.

8. Varje dag är det mellan en (1) till tre (3) vinnare som har chans till det tävlingspris som anges på tävlingens hemsida.

9. Priset är personligt och kan inte bytas ut mot andra vinster eller medel.

10. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.

11. Föreningen och Novamedia tar inte ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka slutresultatet för tävlingen.

12. Föreningen och Novamedia är inte heller ersättningsskyldig för någon som helst skada eller kostnad som deltagaren ådrar sig i samband med tävlingen eller i relation till vinsterna i tävlingen och Föreningen och Novamedia lämnar heller inte några garantier vad gäller vinstens skick.

13. Intill dess att tävlingen är slutligt avgjord har Novamedia alltid rätt att avbryta tävlingen. Deltagaren har vid avbrytande av tävling i förtid inte någon rätt till kompensation.

Vilka personuppgifter behandlar vi och varför? Hur länge sparas uppgifterna?

14. De personuppgifter som lämnas av deltagaren i samband med insändande av tävlingsbidraget kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. Vår rättsliga grund för behandlingen är med stöd av en s.k. intresseavvägning. Det betyder att Novamedia har gjort en bedömning att det finns, ett vad lagen kallar för ”berättigat intresse”, av att kunna informera om vem som vunnit och kunna tillhandahålla vinnaren med sin vinst. De personuppgifter som lämnas av deltagaren kommer även att behandlas för marknadsföringsändamål. När personuppgifter behandlas för att marknadsföra Postkodlotteriet gör vi det med stöd av intresseavvägning. Det betyder att Novamedia har gjort en bedömning att det finns ett, vad lagen kallar för ”berättigat intresse”, av att hålla kontakten och marknadsföra Postkodlotteriet.

15. De personuppgifter vi behandlar är uppgifter som deltagaren själv har uppgett till oss. Dvs namn, e-post, adress, födelsedatum.

16. Uppgifterna sparas tills tävlingen är avslutad och vinsten är skickad För marknadsföringsändamål sparas personuppgifterna upp till 3 månader.

Vilka kan få tillgång till personuppgifterna?

17. Deltagarens personuppgifter behandlas av Novamedia samt samarbetspartners inom marknadsföring som t.ex. telemarketingföretag samt till distributör av vinsterna, Sweden Loyalty Group AB.

Vem är ansvarig för behandlingen av personuppgifterna?

18. Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter och Novamedia är personuppgiftsbiträde och behandlar därmed personuppgifterna för den personuppgiftsansvarigas räkning. Mer utförlig information om hur Föreningen och Novamedia behandlar deltagarens personuppgifter hittar du på www.postkodlotteriet.se.

Kontaktuppgifter vid frågor eller utövande av dina rättigheter.

19. Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du vill använda de rättigheter du har när vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon: 0771 22 55 22, vardagar 8‑18 och e-post: kundservice@postkodlotteriet.se, eller vårt dataskyddsombud på dpo@postkodlotteriet.se

20. Om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du anmäla ditt missnöje till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndigheten för personuppgiftsbehandling.

Gör gärna vårt självtest och läs om vår syn på spelansvar.

Spelar du för mycket? Ring Stödlinjen 020‑81 91 00

Spel för dig över 18 år

Lotterilicens beviljad för
Svenska Postkodföreningen
Box 193, 101 23 Stockholm
Org.nr: 802416‑1146
Tel: 08‑509 270 00

Vi stöder Reklam­ombuds­mannen för etisk reklam.

Sper företräder spelbranschen i Sverige

ISO 27001-certifierade