Organisa­tionerna som hjälper samhället

Just nu kan ideella organisationer göra stor skillnad och hjälpa samhället under den kris vi går igenom. Nu är dessa organisationer kanske viktigare än någonsin. Postkodlotteriet grundades med övertygelsen om att världen blir bättre med starka ideella organisationer – och det är vår övertygelse än i dag.

Tack vare dig som har en lott så kunde vi nyligen fördela drygt en miljard kronor till 60 ideella organisationer. Det mesta i form av icke öronmärkta pengar som organisationerna kan använda där de nu anser att de behövs som mest.

Här nedan är exempel på vad några av de organisationer som delar på överskottet från Postkodlotteriet gör just nu i samband med spridningen av coronaviruset. Vi för en nära dialog med organisationerna för att se hur vi kan stötta dem ytterligare i detta.

Tack till dig som är kund i lotteriet och som gör detta möjligt!

Bris – att prata med barn om corona

Utöver den ordinarie verksamhet som Bris bedriver, erbjuder organisationen nu även information som har med corona att göra. De har stor kunskap och många goda råd om hur vuxna kan prata med barn om coronaviruset.

Bris menar att det viktigaste du kan göra som vuxen är att trygga, lugna och stärka barnets känsla av kontroll. För att göra det måste du ta reda på vad just ditt barn vet och behöver.

Var lyhörd och observant

Utgå ifrån att de flesta barn känner till corona och att många påverkas av nyhetssändningarna och förändringar som just nu sker i vardagen, som till exempel:

 • Vuxnas oro och upptagenhet av corona.
 • Nyhetsrapporteringar med bilder på tomma matbutiker, människor med ansiktsmask samt siffror på antal sjuka och döda.
 • Förändringar i barnets vardag som stängda arbetsplatser, förskolor, inställda kalas.
 • Att ett virus är något diffust som inte syns och att ingen vet exakt hur det smittar.

Barns oro tar sig olika uttryck.

En del barn berättar att de är rädda, men det kan också märkas på andra sätt. Barnet visar kanske ängslighet kring sådant som inte brukar oroa barnet annars, börjar undvika att göra vissa saker eller får ett stort behov av kontroll, till exempel på var alla i familjen är. En del barn får svårt att somna eller vill inte sova ensamma. Vissa barn hanterar sin oro genom att ställa en massa frågor medan andra försöker undvika att lyssna på prat som oroar. Som vuxen behöver du vara lyhörd för vad ditt barn behöver och hjälpa barnet att hitta en balans. När en del barn är hjälpta av att prata och få svar på frågor kan andra vara mer hjälpta av att slippa tänka på det som oroar en stund.

Läs Bris råd

UNICEF skyddar barn och familjer

UNICEF ​​arbetar för att stoppa spridningen av coronaviruset och för att skydda barn och familjer som har drabbats. De samarbetar med WHO, regeringar, andra FN-länder och partners för att begränsa spridningen samt minska utbrottets effekter på hälsosystem och de drabbade samhällena.

UNICEF gör bland annat följande:

Insatser för att hindra spridningen, framför allt genom folkhälsofrämjande utbildning.

 • Hanterar felaktig information som kan ha skadliga effekter på barn.
 • Levererar skyddsutrustning, hygienprodukter och medicinska förnödenheter till sjukhus och skolor.
 • Ser till att barn, gravida och ammande kvinnor som har drabbats av utbrottet får tillräcklig sjukvård.
 • Övervakar och begränsar de sekundära effekterna av utbrottet, till exempel genom att se till att barn i drabbade områden får fortsatt tillgång till utbildning.
 • Ger psykosocialt stöd till de som är direkt eller indirekt drabbade.

Henrietta Fore, UNICEFs högsta chef:

"Vårt arbete för att ge barn sjukvård, utbildning, näring och skydd har aldrig varit viktigare"

Läs mer om UNICEF:s arbete

WaterAid satsar på handhygien

WaterAid är en av de ledande organisationerna i världen som arbetar med vatten, sanitet och hygien. Idag saknar tre miljarder människor i världen möjlighet att tvätta händerna med rent vatten och tvål, trots att det är det första skyddet mot att smittas av coronaviruset. Och i världens låginkomstländer saknas tillgång till rent vatten på nästan vartannat sjukhus.

WaterAid genomför nu stora insatser i olika delar av världen för att minska spridningen av coronaviruset.

WaterAid satsar på att:

 • Starta och utöka informationskampanjer om handhygien, så att alla människor känner till hur de ska tvätta händerna för att minska risken att smittas.
 • Arbeta med ländernas regeringar och myndigheter för att med vår expertis bidra för att deras insatser blir effektiva.
 • Sätta upp faciliteter för att människor ska kunna tvätta händerna med tvål och rent vatten på platser där många människor passerar.

Se WaterAids guide för hur man tvättar händerna så att de blir riktigt rena

Friends utbildar digitalt

Friends arbete för att stoppa mobbning handlar till stor del om förebyggande insatser, som att utbilda personal i skolor och i föreningar. I samband med spridningen av coronaviruset fokuserar nu Friends på att bedriva utbildningar digitalt.

Barn och unga som redan befinner sig i någon form av utsatthet, riskerar att hamna i en särskilt svår situation på grund av coronaviruset. Friends satsar extra mycket på att skydda dessa barn och unga och på att minska risken för att de ska drabbas av coronavirusets efterverkningar i samhället.

Läs mer om Friends arbete


Gör gärna vårt självtest och läs om vår syn på spelansvar.

Spelar du för mycket? Ring Stödlinjen 020‑81 91 00

Spel för dig över 18 år

Lotterilicens beviljad för
Svenska Postkodföreningen
Box 193, 101 23 Stockholm
Org.nr: 802416‑1146
Tel: 08‑509 270 00

Vi stöder Reklam­ombuds­mannen för etisk reklam.

Sper företräder spelbranschen i Sverige

ISO 27001-certifierade