Allmänna villkor

Här kan du läsa våra allmänna villkor för deltagande i Svenska Postkodlotteriet samt allmänna kundvillkor för spel via internet samt spelkonto.

Filerna är i pdf-format och de flesta moderna webbläsare kan visa dem. Annars kan du ladda hem gratisprogrammet Adobe Acrobat Reader.

Allmänna villkor för deltagande i Svenska Postkodlotteriet

Allmänna villkor för deltagande i Svenska Postkodlotteriet, gällande från 2018-05-25 (pdf)

Allmänna villkor för deltagande i Svenska Postkodlotteriet, gällande från 2020-01-01 med anledning av nya spellagen (pdf)

Allmänna kundvillkor för spel via internet samt spelkonto

Allmänna kundvillkor för spel via internet samt spelkonto, gällande från 2019‑10‑03 (pdf)

 

Om tvist uppstår

Uppkommer en tvist mellan Svenska Postkodföreningen och en kund, vilken inte kan lösas genom en överenskommelse, ska tvisten avgöras av svensk domstol enligt svensk rätt. Tvist kan även prövas av Allmänna Reklamationsnämnden (”ARN”), Box 174, 101 23 Stockholm. ARN:s beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten ska lösas. Därutöver hänvisas till EU-kommissionens ODR-plattform, som är till för att ge konsumenter och företag en ingång för prövning av tvister som uppstått vid gränsöverskridande e‑handel.

Regler för Onlinespel Bingo

Postkodlotteriets regler för Onlinespel Bingo

Regler för Onlinespel Skraplotter

Postkodlotteriets regler för Onlinespel Skraplotter

Personuppgiftspolicy

Postkodlotteriets personuppgiftspolicy

Vi använder cookies. Läs mer