Allmänna villkor

Här kan du läsa våra allmänna villkor för deltagande i Svenska Postkodlotteriet samt allmänna kundvillkor för spel via internet samt spelkonto. Längst ner finner du länkar till Onlinespel Bingo och skraplotter.

Filerna nedan är i pdf-format. Du behöver gratisprogrammet Adobe Acrobat Reader för att kunna öppna, läsa och skriva ut dem. Hämta Adobe Acrobat Reader.

Allmänna villkor för deltagande i Svenska Postkodlotteriet

Allmänna Kundvillkor för spel via Internet samt Spelkonto

Om tvist uppstår

Uppkommer en tvist mellan Svenska Postkodföreningen och en kund, vilken inte kan lösas genom en överenskommelse, ska tvisten avgöras av svensk domstol enligt svensk rätt. Tvist kan även prövas av Allmänna Reklamationsnämnden (”ARN”), Box 174, 101 23 Stockholm. ARN:s beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten ska lösas. Därutöver hänvisas till EU-kommissionens ODR-plattform, som är till för att ge konsumenter och företag en ingång för prövning av tvister som uppstått vid gränsöverskridande e‑handel.

Regler för Onlinespel Bingo

Regler för Onlinespel Skraplotter

Vi använder cookies.  Läs mer