Ansvarsfull marknadsföring

Postkodlotteriet tänker på kunden

Det är viktigt för oss att kommunicera på ett ansvarsfullt sätt. Postkodlotteriet följer självklart gällande lagar och regler, samt riktlinjerna för marknadsföring från Spel­ branschens Riksorganisation (SPER). Vi respekterar och värnar om människors integritet och kontaktar naturligtvis inte dem som har spärrat sig via Nix eller direkt via Postkodlotteriets hemsida.

För att säkerställa att vår marknadsföring är ansvarsfull är vi så transparenta som möjligt och välkomnar all form av granskning. Faktum är att vi under 2018 till och med har anmält Postkodlotteriets reklam till tidigare SEEM, spelbranschens expertråd för etisk marknadsföring, i syfte att minska gråzoner och otydlighet för att därigenom höja kvaliteten på branschens marknadsföring. Det resulterade i en fällning. Insikterna tog vi med oss i arbetet med våra framtida kampanjer.

Av allt vårt tryckta material, så som direktreklam och lotter, är 97 procent tryckt på miljömärkt papper

Engagemang för hållbar utveckling

Målet är att hela tiden hitta nya hållbara sätt att kommunicera med kunderna. Lotteriet har till exempel minskat antalet pappersutskick genom att bli alltmer digitalt i kommunikationen. Att kunna anpassa kommunikationen utifrån kundbehoven ökar inte bara kundnöjdheten utan minskar även belastningen på miljön. När vi gör pappersutskick används naturligtvis i möjligaste mån miljömärkt papper.

För att visa vilka hjältedåd våra förmånstagare utför och samtidigt skapa engagemang för ett starkt civilsamhälle hos kunderna lyfter vi fram många goda exempel i vår kommunikation. Våra kampanjer är ett bra sätt att sprida kunskap om hur överskottet från lotterierna kan göra världen lite bättre.

Kan en lott rädda världen?

Nej, det kan den såklart inte. Men det kan starka ideella organisationer. I en kampanj 2018 presenterades samtliga organisationers arbete och kopplingen till Postkodlotteriet i helsidesannonser i dagstidningen DN. Syftet med kampanjen var att väcka intresse och skapa kunskap kring både organisationernas verksamhet och Postkodlotteriets vision. Många läsare uppmärksammade kampanjen som kommer att få en uppföljning under 2019.

2018 utsåg svenska konsumenter Svenska Postkodlotteriet till det mest hållbara varumärket i spelbranschen

Postkodlotteriet - bäst i klassen

I Sustainable Brand Index årliga varumärkesstudie rankade 16 000 svenskar Postkodlotteriet som det mest hållbara varumärket i spelbranschen. Titeln Branschbäst skapade stolthet inom lotteriet och vår målsättning är naturligtvis att bli ännu bättre.

Vi använder cookies. Läs mer