Ansvarsfull marknadsföring

Postkodlotteriet tänker på kunden

Det är viktigt för oss att kommunicera på ett ansvarsfullt sätt. Postkodlotteriet följer självklart gällande lagar och regler, samt riktlinjerna för marknadsföring från Spel­ branschens Riksorganisation (SPER). Vi respekterar och värnar om människors integritet och kontaktar naturligtvis inte dem som har spärrat sig via Nix eller direkt via Postkodlotteriets hemsida.

För att säkerställa att vår marknadsföring är ansvarsfull är vi så transparenta som möjligt och välkomnar all form av granskning. Faktum är att vi under 2018 till och med anmälde Postkodlotteriets reklam till tidigare SEEM, spelbranschens expertråd för etisk marknadsföring, i syfte att minska gråzoner och otydlighet för att därigenom höja kvaliteten på branschens marknadsföring. Det resulterade i en fällning. Insikterna tog vi med oss i arbetet med våra framtida kampanjer.

Av allt vårt tryckta material, så som direktreklam och lotter, är 100 procent tryckt på miljömärkt papper

Engagemang för hållbar utveckling

Målet är att hela tiden hitta nya hållbara sätt att kommunicera med kunderna. Lotteriet har till exempel minskat antalet pappersutskick genom att bli alltmer digitalt i kommunikationen. Att kunna anpassa kommunikationen utifrån kundbehoven ökar inte bara kundnöjdheten utan minskar även belastningen på miljön. När vi gör pappersutskick används naturligtvis miljömärkt papper.

För att visa vilka hjältedåd våra förmånstagare utför och samtidigt skapa engagemang för ett starkt civilsamhälle hos kunderna lyfter vi fram många goda exempel i vår kommunikation. Våra kampanjer är ett bra sätt att sprida kunskap om hur överskottet från lotterierna kan göra världen lite bättre.

Kan en lott rädda världen?

Nej, det kan den såklart inte. Men det kan starka ideella organisationer. Under 2021 presenterades för fjärde året i rad samtliga organisationers arbete och kopplingen till Postkodlotteriet i över 100 helsides­annonser i dagstidningen DN. Syftet med kampanjen är att väcka intresse och skapa kunskap kring både organisationernas verksamhet och Postkodlotteriets vision.

Gör gärna vårt självtest och läs om vår syn på spelansvar.

Spelar du för mycket? Ring Stödlinjen 020‑81 91 00

Spel för dig över 18 år

Lotterilicens beviljad för
Svenska Postkodföreningen
Box 193, 101 23 Stockholm
Org.nr: 802416‑1146
Tel: 08‑509 270 00

Vi stöder Reklam­ombuds­mannen för etisk reklam.

Sper företräder spelbranschen i Sverige

ISO 27001-certifierade