Attraktiv arbetsgivare

Arbetsglädje och engagemang

Att jobba med en produkt som Postkodlotteriet ska vara spännande, engagerande och utvecklande. Vi jobbar med mångfald, jämställdhet och personlig utveckling och arbetar aktivt för att gemensamt skapa ett bolag med en positiv arbetsmiljö.

Viktigt att låta alla växa

Att utveckla och låta medarbetare växa inom företaget är viktigt. I största möjliga mån rekryteras därför internt till lediga positioner. Det för att skapa möjligheter att göra intern karriär och kunna behålla engagerade ledare och medarbetare. Fördelningen bland ledarna speglar sammansättningen av våra medarbetare. I dag är 67 % av cheferna kvinnor.

Vi vill vara Sveriges bästa arbetsplats 2020

Olika skapar en mer framgångsrik organisation

Ju mer olika vi är desto mer dynamisk och nytänkande blir vår organisation. Det är därför viktigt att jobba med mång­fald. Vi jobbar med företag som Peritos, Matchedin och Samhall och har genom dessa rekryterat duktiga kollegor med nya perspektiv.

Två dagar per år får varje medarbetare ägna sig åt volontärarbete

Ett aktivt volontärarbete bidrar till hållbarhet

Det finns många sätt att bidra till social­ och miljömässig hållbarhet. Därför uppmuntrar vi också det egna initiativet och den enskildes vilja att förändra. För medarbetarna är det viktigt att kunna vara delaktiga i arbetet med att bidra till ett starkt civilsamhälle. Därför erbjuds alla bland annat möjligheten att volontärarbeta två dagar per år i en organisation eller ett projekt de själva brinner för. Alla medarbetare kan också ansöka om att få åka med på de fältresor som emellanåt arrangeras tillsammans med de ideella organisationerna som tar del av lotteriets överskott.

Vi har slutat med att ge blombuketter till nya medarbetare och planterar istället fem träd per ny medarbetare via Vi­skogen

Inspiration skapar stolthet

Ett annat sätt att öka kunskap och skapa delaktighet och stolthet hos medarbetare är de lunchföreläsningar som hålls månatligen. Då berättar någon av förmånstagarna eller något spännande företag om hur de jobbar.

Vi använder cookies. Läs mer