Kunder

Postkodlotteriets inställning är att det ska vara kul att spela. Spel ska vara ett sätt att umgås, få lite spänning i tillvaron och hålla drömmar vid liv.

Postkodlotteriets inställning är att det ska vara kul att spela.

Grundpremissen för Postkodlotteriets verksamhet är att verka med svensk licens och följa svensk lag. Det betyder att en viss del av lotteriets omsättning ska gå tillbaka till allmännyttiga ändamål och att återbetalningen i form av spelvinster till kunderna inte får överstiga 50 procent. De svenska reglerna finns bland annat för att inte uppmuntra till överdrivet spelande.

Postkodlotteriet har en strikt 18-årsgräns på alla produkter, sätter ett tak för hur många postkodlotter en enskild kund kan köpa (max 20 stycken) och hur mycket kunderna kan sätta in och spela för (max 10 000 kronor) på vår webbplats varje månad.

Bland det viktigaste inom spelansvarsområdet är att föra en dialog med lotteriets kunder och förse dem med verktyg som ger dem möjligheter att själva hålla sitt spelande på en lagom nivå. Därför uppmanar lotteriet alla kunder att sätta sina egna personliga gränser för sitt spelande, både i pengar och tid.

Läs mer om vårt spelansvar

Vi använder cookies. Läs mer