Rätt pris

Postkodlotteriets mål är att minimera den negativa påverkan från affären och betala rätt pris – med sociala och miljömässiga kostnader inkluderade – för varor och tjänster som köps in till företaget.

Att göra medvetna val och betalar rätt pris som inkluderar sociala och miljömässiga kostnader är prioriterat och en förutsättning för att lyckas med det vi har förutsatt oss.

För att rama in och systematisera arbetet med hållbar konsumtion tog lotteriet fram en uppförandekod för leverantörer under 2011. Med den som grund intensifieras dialogen om hållbarhet med lotteriets företagspartners och leverantörer för att säkerställa att produkterna är tillverkade under goda miljö- och sociala förhållanden. Uppförandekoden ska vara en del av samtliga avtal med lotteriets signifikanta leverantörer. Hållbarhetskriterier vägs in tidigt i inköpsprocessen. Revision av tredje part görs på relevanta produktioner av framförallt varuvinster.

Mål

Det slutliga målet med arbetet är att bidra till hållbara innovationer och lösningar på marknaden genom vardagliga affärsbeslut. Postkodlotteriets position på marknaden ger också möjlighet att uppmuntra lotteriets kunder och deras familjer till en mer hållbar konsumtion.

Arbetet sker i flera parallella steg. Först säkerställs att de varuvinster som tillverkas är tillverkade på ett så hållbart sätt som möjligt.

Vi använder cookies. Läs mer