Ledning och styrelse

Novamedia Sverige AB driver Svenska Postkodlotteriet, på uppdrag av Svenska Postkodföreningen.

Novamedia Sverige AB, som driver Postkodlotteriet, leds av Managing Directors Anders Årbrandt, Eva Struving och Cecilia Bergendahl. Cecilia Bergendahl är utsedd Lotteriföreståndare och godkänd av Lotteriinspektionen. Lotteriföreståndaren har det yttersta ansvaret för att lotteriet drivs enligt lotterilagen och de villkor som finns i lotteritillståndet. Spelinspektionen granskar att så sker och har regelbundna möten med Lotteriföreståndaren.

Svenska Postkodföreningens ordförande och ledamöter ska, när deras mandatperioder har löpt ut, ersättas av styrelseledamöter som styrelsen själv nominerar och utser. Den oberoende styrelsen har till uppgift att välja in nya förmånstagare och dela ut överskottet från lotteriverksamheten till förmånstagarna. Spelinspektionen granskar och säkerställer Postkodföreningens beslut.

Svenska Postkodstiftelsen är förmånstagare och styr bidrag till organisationer och projekt som inte själva kan bli förmånstagare. Stiftelsens styrelse tillsätts av Novamedia Sverige AB men arbetar oberoende precis som styrelsen i Svenska Postkodföreningen.

Ledningsgruppen för Novamedia­ Sverige­ AB

Ledningsgruppen för Novamedia Sverige AB består av nio personer.

Anders Årbrandt, Eva Struving och Cecilia Bergendahl är Managing Directors.

Övriga medlemmar i ledningsgruppen är:

Susanne Calemark, Head of HR

Mario von Dahn, Head of Finance/CFO

Åse Ericson, Head of Marketing & Sales

Oliver O´Hehir, Head of IT

Susanne Preber Alm, Tf. Head of Customer & Customer Experience

Anne-Catherine Worth, Head of Communications

Bilder på medlemmarna i ledningsgruppen finns i vårt pressrum.

Styrelsen i Svenska Postkodföreningen

Svenska Postkodföreningens styrelse har sex medlemmar och lotteriföreståndaren, Cecilia Bergendahl, är adjungerad till styrelsens möten.

Alexander af Jochnick är ordförande i styrelsen.

Övriga medlemmar är:

Mats Fogelberg
Kristina Lidehorn
Johan Menckel
Erling Norrby
Mernosh Saatchi

Länkar

Novamedia Holland

Nationale Postcode Loterij i Holland

People's Postcode Lottery i Storbritannien

Deutsche Postcode Lotterie i Tyskland

Vi använder cookies. Läs mer