Ledning och styrelse

Det är Novamedia Sverige AB driver Svenska Postkodlotteriet, på uppdrag av Svenska Postkodföreningen.

Postkodföreningen innehar lotteritillstånden för Postkodlotteriets produkter. Spelinspektionen är tillsynsmyndighet samt den myndighet som delar ut lotteritillstånd i Sverige.

Novamedia Sverige AB

Cecilia Bergendahl, Eva Struving och Anders Årbrandt är managing directors för Novamedia Sverige AB. Cecilia Bergendahl är lotteriföreståndare och har det yttersta ansvaret för att lotteriet drivs enligt lotterilagen och de villkor som finns i lotteritillståndet. Spelinspektionen granskar att så sker och har regelbundna möten med lotteriföreståndaren.

Ledningsgruppen för Novamedia­ Sverige­ AB

Ledningsgruppen för Novamedia Sverige AB består av nio personer.

Cecilia Bergendahl, Eva Struving och Anders Årbrandt, Managing Directors.

Anna-Lena Bergman, Head of TV

Susanne Calemark, Head of HR

Hélène Carlbark, Head of Charity

Anders B Karlsson, Head of Event & tf Head of Communications

Oliver O´Hehir, Head of IT

Susanne Preber Alm, Head of Customer Service & Customer Experience

Bilder på medlemmarna i ledningsgruppen finns i vårt pressrum.

Svenska Postkodföreningen

De organisationer som tar del av lotteriöverskottet är medlemmar i Postkodföreningen. Svenska Postkodföreningen innehar Svenska Postkodlotteriets lotteritillstånd. Postkodföreningens styrelse är oberoende och har till uppgift att dela ut överskottet från lotteriverksamheten samt att välja in nya medlemmar till föreningen. Spelinspektionen granskar och säkerställer Postkodföreningens beslut.

Styrelsen i Svenska Postkodföreningen

Svenska Postkodföreningens styrelse har fem medlemmar. Lotteriföreståndaren, Cecilia Bergendahl, är adjungerad till styrelsens möten.

Alexander af Jochnick är ordförande.

Övriga medlemmar är:

Mats Fogelberg

Kristina Lidehorn

Erling Norrby

Mernosh Saatchi

Vi använder cookies. Läs mer