Våra lotteritillstånd

I Sverige får ideella föreningar, som erhållit tillstånd från Lotteriinspektionen, nuvarande Spelinspektionen, arrangera lotterier i syfte att skapa medel för att bedriva god och samhällsnyttig verksamhet. Svenska Postkodföreningen arrangerar sedan 2005 Svenska Postkodlotteriet och innehar vederbörligt tillstånd från Lotteriinspektionen, nuvarande Spelinspektionen. Överskottet från alla lotterier som Svenska Postkodföreningen bedriver går till förmånstagarna, medlemmarna i Svenska Postkodföreningen, som arbetar för en bättre värld för människor, djur och miljö.

Lotteritillstånd för Svenska Postkodlotteriet

Lotteriinspektionen, nuvarande Spelinspektionen, beviljade den 30 maj 2005 Svenska Postkodföreningen tillstånd att starta Svenska Postkodlotteriet.

Innevarande tillstånd gäller för försäljningsperioden 1 januari - 31 december 2019. Sista vinstutlämningsdag: 29 februari 2020.

Lottpris: 170 kr/månad

Vinstandel: 40 procent

Vinster utbetalas till vinnarens konto om detta angivits, annars via bankgiroutbetalning.

Kontrollant från Spelinspektionen är Linnea Elovsson.

Lotteritillstånd för Postkodlotteriets 25-kronorslotter

Lotteriet är beviljat av Lotteriinspektionen, nuvarande Spelinspektionen, i mars 2013. Innevarande tillstånd gäller för försäljningsperiod: 10 oktober 2018 – 31 december 2019 och omfattar 1 000 000 lotter à 25 kronor.
Följande skraplotter tillhör 25-kronorslotter: Postkodskrapet
Totalt ingår vinster till ett värde av 12 500 000 kronor (återbetalning 50%).

Kontrollant från Spelinspektionen är Linnea Elovsson.

Lotteritillstånd för Postkodlotteriets 1, 3, 5, 7, 10, 12, 15, 20-kronorslotter

Lotteriet är beviljat av Lotteriinspektionen, nuvarande Spelinspektionen, i oktober 2016. Innevarande tillstånd gäller för försäljningsperiod: 1 oktober 2018 – 31 december 2019 och omfattar 5 500 000 lotter à 1, 3, 5, 7, 10, 12, 15 och 20 kronor.

Följande skraplotter tillhör 20-kronorslotter: Miljonskrapet, Bioskrapet, Diamantskrapet

Följande skraplotter tillhör 15-kronorslotter: Skrapjakten, Retroskrapet, Sommarskrapet, Veckoskrapet

Följande skraplotter tillhör 12-kronorslotter: Djungelskrapet

Följande skraplotter tillhör 10-kronorslotter: Turskrapet, Färgpyramiden, Kattsching, Glassigt

Följande skraplotter tillhör 7-kronorslotter: Lyckosjuan

Följande skraplotter tillhör 5-kronorslotter: Flytet

Följande skraplotter tillhör 3-kronorslotter: Trekronan

Följande skraplotter tillhör 1-kronorslotter: Slanten

Totalt ingår vinster till ett värde av 24 750 000 kronor (återbetalning 50%).

Kontrollant från Spelinspektionen är Linnea Elovsson.

Lotteritillstånd för Bingo

Lotteriet är beviljat av Lotteriinspektionen, nuvarande Spelinspektionen, i december 2012. Innevarande tillstånd gäller för försäljningsperiod: 1 oktober2018 till 31 december 2019 och omfattar 8 000 000 bingobrickor á 1-20 kronor.
Totalt ingår vinster till ett värde av 39 200 000 kronor (återbetalning 49%).

Kontrollant från Spelinspektionen är Linnea Elovsson.


Lotteritillstånd för Probability Games

Lotteriet är beviljat av Lotteriinspektionen, nuvarande Spelinspektionen, i november 2017. Innevarande tillstånd gäller för försäljningsperiod: 1 oktober 2018 – 31 december 2019 och omfattar 3 000 000 lotter à 5 - 50 kronor.
Totalt ingår vinster till ett värde av 7 174500 kronor (återbetalning 47,8%). 

Kontrollant från Spelinspektionen är Linnea Elovsson.

Vi använder cookies. Läs mer