Våra lotteritillstånd

I Sverige får ideella föreningar, som erhållit tillstånd från Lotteriinspektionen, arrangera lotterier i syfte att skapa medel för att bedriva god och samhällsnyttig verksamhet. Svenska Postkodföreningen arrangerar sedan 2005 Svenska Postkodlotteriet och innehar vederbörligt tillstånd från Lotteriinspektionen. Överskottet från alla lotterier som Svenska Postkodföreningen bedriver går till förmånstagarna, medlemmarna i Svenska Postkodföreningen, som arbetar för en bättre värld för människor, djur och miljö.

Lotteritillstånd för Svenska Postkodlotteriet

Lotteriinspektionen beviljade den 30 maj 2005 Svenska Postkodföreningen tillstånd att starta Svenska Postkodlotteriet.

Innevarande tillstånd gäller för försäljningsperioden 1 januari - 31 december 2018. Sista vinstutlämningsdag: 28 februari 2019.

Lottpris: 170 kr/månad

Vinstandel: 42,5 procent

Vinster utbetalas till vinnarens konto om detta angivits, annars via bankgiroutbetalning.

Kontrollant från Lotteriinspektionen är Patrik Gustavsson.

Lotteritillstånd för Postkodlotteriets 25-kronorslotter

Lotteriet är beviljat av Lotteriinspektionen i mars 2013
Innevarande tillstånd gäller för försäljningsperiod: 1 november 2017 – 31 december 2018 och omfattar 1 000 000 lotter à 25 kronor.
Följande skraplotter tillhör 25-kronorslotter: Postkodskrapet
Totalt ingår vinster till ett värde av 12 500 000 kronor (återbetalning 50%).

Kontrollant från Lotteriinspektionen är Patrik Gustavsson.

Lotteritillstånd för Postkodlotteriets 1, 3, 5, 7, 10, 12, 15, 20-kronorslotter

Lotteriet är beviljat av Lotteriinspektionen i oktober 2016
Innevarande tillstånd gäller för försäljningsperiod: 1 november 2017 – 31 december 2018 och omfattar 6 500 000 lotter à 1, 3, 5, 7, 10, 12, 15 och 20 kronor.

Följande skraplotter tillhör 20-kronorslotter: Miljonskrapet, Bioskrapet, Diamantskrapet

Följande skraplotter tillhör 15-kronorslotter: Skrapjakten, Retroskrapet, Sommarskrapet

Följande skraplotter tillhör 12-kronorslotter: Djungelskrapet

Följande skraplotter tillhör 10-kronorslotter: Turskrapet, Färgpyramiden, Kattsching, Glassigt

Följande skraplotter tillhör 7-kronorslotter: Lyckosjuan

Följande skraplotter tillhör 5-kronorslotter: Flytet

Följande skraplotter tillhör 3-kronorslotter: Trekronan

Följande skraplotter tillhör 1-kronorslotter: Slanten

Totalt ingår vinster till ett värde av 26 250 000 kronor (återbetalning 50%).

Kontrollant från Lotteriinspektionen är Patrik Gustavsson.

Lotteritillstånd för Postkodlotteriets Varuvinstskrapet

Lotteriet är beviljat av Lotteriinspektionen i oktober 2016
Innevarande tillstånd gäller för försäljningsperiod: 1 november 2017 – 31 december 2018 och omfattar 500 000 lotter à 10 kronor.

Följande skraplotter tillhör Varuvinstskrapet: Reseskrapet

Totalt ingår vinster till ett värde av 2 500 000 kronor (återbetalning 50%). Kontrollant från Lotteriinspektionen är Patrik Gustavsson.

Lotteritillstånd för Bingo

Lotteriet är beviljat av Lotteriinspektionen i december 2012.
Innevarande tillstånd gäller för försäljningsperiod: 2017-11-01 till 2018-12-31 och omfattar 4 000 000 - 80 000 000 bingobrickor á 1-20 kronor.
Totalt ingår vinster till ett värde av 39 200 000 kronor (återbetalning 48-50%).

Kontrollant från Lotteriinspektionen är Patrik Gustavsson.

Vi använder cookies. Läs mer