Tre stiftelser blir en

För att kunna finansiera ännu fler projekt kommer Svenska Postkodföreningen att koncentrera de projektmedel som tidigare fördelats mellan stiftelserna Svenska Postkodstiftelsen, Postkodlotteriets Kulturstiftelse och Postkodlotteriets Idrottsstiftelse till en stiftelse, Svenska Postkodstiftelsen.

Genom förändringen räknar Postkodföreningen att stiftelsen kommer att kunna minska de administrativa kostnaderna med syftet att än mer medel ska nå ideell sektor. Nya projekt inom kultur och idrott beviljas av Postkodstiftelsen framöver.

– Genom det här räknar Svenska Postkodföreningen med att än mer av överskottet når ideell sektor, säger Svenska Postkodföreningens lotteriförståndare Cecilia Bergendahl, tillika Managing Director för operatörsbolaget Novamedia.

Påbörjade projekt inom Kultur- och Idrottsstiftelsen drivs vidare till dess de har löpt ut och slutrapporterats till Lotteriinspektionen.

Postkodstiftelsen får under våren en ny organisation. Förhoppningen är att samtliga medarbetare kan övergå dit när den nya organisationen är på plats.

För mer information kontakta

Roger Magnergård, presschef Novamedia Sverige
Telefon: +46 702-32 40 80
E-post: roger.magnergard@novamedia.se

Publicerad: 21 feb 2017

Vi använder cookies. Läs mer