Riksförbundet FUB granskas

Svenska Postkodföreningens styrelse vill genom en särskild granskning försäkra sig om att organisationen Riksförbundet FUB följer kriterierna för att vara förmånstagare till Postkodlotteriet.

För att kunna ta emot medel från Svenska Postkodföreningen behöver lagar, regler och stadgar vara uppfyllda. För detta ändamål görs en årlig granskning och för FUB pågår en fördjupad granskning sedan 2016.

För Svenska Postkodföreningen är det nödvändigt att organisationer som får stöd sköts professionellt på ett förtroendefullt sätt och de medel som beviljas används som avsetts. Granskningen pågår som längst till den sista augusti i år.

För mer information kontakta

Roger Magnergård, presschef Novamedia Sverige
Telefon: +46 702-32 40 80
E-post: roger.magnergard@novamedia.se

Publicerad: 23 feb 2017

Vi använder cookies. Läs mer