Konkurrensverket skriver av ärende avseende Novamedia Sverige AB

Fredagen den 3 november 2017 meddelade Konkurrensverket att ärendet om Novamedia Sveriges påstådda missbruk av dominerande ställning skrivs av och kommer således inte att utredas ytterligare.

Ärendet hade sin grund i en anonym anmälan och avsåg påstått missbruk av dominerande ställning. Det åsyftade en skrivning om medgivande till andra lotterisamarbeten som fanns i avtal mellan Novamedia Sverige AB och ett antal förmånstagare fram till 2014. Konkurrensverket var initialt av uppfattningen att detta, givet att Novamedia Sverige innehade en marknadsdominerande ställning, skulle ha kunnat hindra andra spelaktörer från att samarbeta med ideella organisationer.

Novamedia Sveriges uppfattning har hela tiden varit att Novamedia Sverige inte har haft en dominerande ställning på marknaden eller hindrat andra spelaktörer från att samarbeta med den ideella sektorn, i strid med konkurrensrättsliga regler.

Konkurrensverket har nu beslutat att avsluta utredningen och inte pröva den rättsligt. Med sina 4,5 år är utredningen en av Konkurrensverkets mest långvariga. Myndighetens handläggning har JO-anmälts av Novamedia Sverige, bland annat för att utredningen har tagit oskäligt lång tid och för att Konkurrensverket uppvisade allvarliga brister i sekretesshanteringen. Anmälan ledde till att Konkurrensverket fick kritik av JO för ”ett flertal brister i handläggningen”.

– Vi välkomnar beslutet att skriva av ärendet. Vi har fått ägna mycket tid åt att visa att vi har agerat korrekt, något som vi hela tiden har vetat. Nu kan vi lägga allt fokus på att utveckla lotteriet för att generera ett ännu högre överskott till ideell sektor, säger Anders Årbrandt, MD och den som har ansvarat för arbetet på Novamedia Sverige AB.

För mer information, kontakta:

Roger Magnergård, presschef Novamedia Sverige AB
Telefon: +46 702-32 40 80
E-post: roger.magnergard@novamedia.se

Publicerad: 06 nov 2017

Vi använder cookies. Läs mer