Ny ordförande i Postkodföreningen

Alexander af Jochnick har valts till ny ordförande i Svenska Postkodföreningen efter Erling Norrby.

- Med tanke på de utmaningar som världen står inför ökar behovet av starka ideella krafter hela tiden. Här spelar Svenska Postkodföreningen en fortsatt viktig roll, och jag ser fram emot att ta över stafettpinnen, säger Alexander af Jochnick.

Svenska Postkodföreningen är den ideella förening som har lotteritillstånden för Svenska Postkodlotteriet. Sammanlagt 55 ideella organisationer är medlemmar i Postkodföreningen som årligen fördelar överskottet från de olika lotterierna och spelen till förmånstagarna.

Avgående ordföranden Erling Norrby valdes in som suppleant 2010 och ordinarie ledamot året efter. Han har varit ordförande sedan maj 2015. Samtliga år som han har varit ordförande har ett överskott på över en miljard kronor fördelats till ideella organisationer.

- Erling Norrby har varit en tydlig och självklar ledstjärna för Postkodföreningen. Min ambition är att förvalta och förädla det arbetet vidare, säger den nye styrelseordföranden.

Alexander af Jochnick är också styrelseordförande i Oriflame och har suttit i Postkodföreningens styrelse sedan 2015.

Publicerad: 16 maj 2018

Vi använder cookies. Läs mer