Frågor och svar

Måste föreningen/stiftelsen ha 90-konto?

Ja, det är ett krav. 90-konto är en förutsättning för medlemskap i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII).


Är det möjligt att dela 90-konto med annan förening/stiftelse?

Nej, i dag är det inte möjligt. Reglerna tillåter inte det.


Varför måste föreningen/stiftelsen vara med i FRII?

FRII:s effektrapporter används i den årliga utvärderingen av basstödet för förmånstagare. FRII är dessutom en garant för professionalitet och kvalitet i givandet och insamlingen.


Måste föreningen/stiftelsen vara medlem i FRII vid ansökningstillfället?

Nej, men ansökan om medlemskap i FRII måsta ha påbörjats.


Kan en förening/stiftelse ansöka om att bli förmånstagare även om den sökt förut?

Ja, det går bra att söka flera gånger.


Hur skiljer sig Postkodlotteriet från Postkodstiftelsen?

Postkodlotteriet har drygt 50 förmånstagare varav Postkodstiftelsen är en. Till skillnad från de andra förmånstagarna är Postkodstiftelsen inte slutmottagare av medlen, utan har i uppdrag att förmedla stöd till olika typer av projekt som bidrar till en positiv samhällsförändring. Innan en förening eller stiftelse ansöker om att bli förmånstagare är det positivt att ha beviljats projektstöd från Postkodstiftelsen, då det i urvalsprocessen för ny förmånstagare tas hänsyn till hur samarbetet fungerat.

  

Vilka är de ekonomiska kraven?

Finanserna måste vara sunda med ekonomisk kontroll. Föreningen/stiftelsen måste utöver det ha minst fem miljoner kronor i totala intäkter per år under de tre senaste åren.


Kan politiska föreningar bli förmånstagare?

Nej, endast religiöst och partipolitiskt obundna föreningar och stiftelser kan komma i fråga.


Bästa kontaktvägen för ytterligare frågor?

Skicka frågorna i ett mejl till valgorenhet@postkodlotteriet.se


Vi använder cookies. Läs mer