Astma- och Allergiförbundet

Astma- och Allergiförbundet är en organisation för människor med allergiska sjukdomar. Allergier drabbar allt fler i Sverige. Allergisjukdomar är för det mesta osynliga för omgivningen men orsakar besvär som innebär att de drabbade måste undvika olika situationer eller miljöer.

Barn och vuxen ansikte mot ansikte

Det som du tycker luktar/smakar gott gör andra sjuka. Astma- och Allergiförbundets arbetar för ett friskare liv åt alla med en allergisjukdom.

Utdelning från Postkodlotteriet

Astma- och Allergiförbundet är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2009.

Utdelning 2017: 7 000 000 kronor
Utdelning totalt: 59 462 356 kronor varav 9 000 000 kronor till Specialprojekt

Om Astma- och Allergiförbundet

Bättre livskvalitet för allergiker

Astma- och Allergiförbundet har till uppgift att påverka samhället att åstadkomma bättre levnadsvillkor för människor med allergiska sjukdomar. Genom upplysnings- och informationsarbete kan större förståelse uppnås för astmatikers och allergikers problem.

Pengar till angelägen forskning

Förbundets forskningsfond delar årligen ut anslag till ett stort antal forskningsprojekt inom allergiområdet. Forskningsfonden stödjer speciellt forskning som har som inriktning att höja livskvaliteten för människor med allergiska sjukdomar. Tack vare bidrag från allmänheten har fonden genom åren hittills kunnat dela ut över 100 miljoner kronor till angelägen allergiforskning men det behövs fortfarande mycket mer kunskap om allergins mekanismer.

Vi använder cookies.  Läs mer