Autism- och Aspergerförbundet

Autism- och Aspergerförbundet arbetar för att förbättra villkoren för personer med autism.

Ballong med Autism- och Aspergerförbundets logga.

Utdelning från Postkodlotteriet

Autism- och Aspergerförbundet är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2018.

Utdelning 2019: 5 000 000 kronor
Utdelning totalt: 5 000 000 kronor

Om Autism- och Aspergerförbundet

Autism- och Aspergerförbundet arbetar för att förbättra villkoren för personer med autism, framför allt genom att:

  • sprida information och öka förståelsen för autism
  • verka för anpassad utbildning, boende, sysselsättning och fritid
  • skapa kontakter mellan personer med autism, närstående och personal
  • följa och ge uppslag till forskning inom området
  • delta i det internationella arbetet

Autism- och Aspergerförbundet över 17 000 medlemmar över hela landet. Medlemmarna är personer med egen funktionsnedsättning, närstående och yrkesverksamma inom området.


Vi använder cookies. Läs mer