BRIS

Bris (Barnens rätt i samhället) är en politiskt och religiöst obunden barnrättsorganisation som stöttar och hjälper utsatta barn och unga. Bris synliggör barn och ungas behov och fungerar som en länk till samhället. Organisationen verkar också för att förbättra och stärka barns och ungas rättigheter och levnadsvillkor.

Utdelning från Postkodlotteriet

BRIS är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2007.

Utdelning 2018: 10 000 000 kronor
Utdelning totalt: 164 034 511 kronor varav 5 325 000 kronor till Specialprojekt

Om BRIS

Hjälp via telefon, chatt och mejl

Kärnan i Bris verksamhet är Bris stödtelefon 116 111, Bris-chatten och Bris-mejlen. Dit kan barn och unga upp till 18 år vända sig när de behöver stöd från en vuxen. Det är både anonymt och kostnadsfritt. Bris stödkanaler har öppet varje dag mellan 10.00 och 22.00 och bemannas av erfarna och kunniga kuratorer. Bris erbjuder även stöd till vuxna via Bris vuxentelefon – om barn. Dit kan man vända sig om man har frågor om egna eller om andras barn.

Målet: att stärka barns och ungas rättigheter

Målet för Bris verksamhet är att stärka barns och ungas rättigheter och förbättra deras levnadsvillkor. Riktmärket för allt arbete inom Bris är FN:s barnkonvention. Bris arbetar för att påverka den allmänna opinionen och beslutsfattare samt för att öka vuxnas respekt för barn som individer.

Vi använder cookies. Läs mer