Organisation

Diakonia

Diakonias vision är en rättvis och hållbar värld, befriad från fattigdom, där alla människor lever under värdiga förhållanden. Diakonia stödjer hundratals organisationer världen över som arbetar för en varaktig förändring för dem som lever med fattigdom, förtryck och våld.

Kvinna sitter med ryggen mot kameran

Om Diakonia

Det går att förändra världen

Få människor lever i fattigdom av egen fri vilja. Diakonia vill förändra de strukturer som skapar och upprätthåller orättvisor. Diakonia vet att det går att förändra världen men är medvetna om att det tar tid och kräver envishet och uthållighet. Därför arbetar Diakonia långsiktigt för att ge människor kraft, kunskap och mod att själva åstadkomma en positiv utveckling i sina liv.

Människor som har drivkraften

"Människor som förändrar världen" är Diakonias motto vilket syftar på de modiga och kompetenta människor som har drivkraften att förändra. De vet vad som måste ändras och hur det ska göras. Diakonias uppgift är att hjälpa dessa människor att nå sina mål.

Huvudmän

De båda kyrkorna Svenska Alliansmissionen och Equmeniakyrkan är Diakonias huvudmän.

Utdelning från Postkodlotteriet

Diakonia är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2010.

Utdelning 2019: 17 850 000 kr

Utdelning totalt: 160 887 999 kr varav 36 037 566 kr till Specialprojekt

Vi använder cookies. Läs mer