Diakonia

Diakonias vision är en rättvis och hållbar värld, befriad från fattigdom, där alla människor lever under värdiga förhållanden. Diakonia stödjer hundratals organisationer världen över som arbetar för en varaktig förändring för dem som lever med fattigdom, förtryck och våld.

Kvinnor i färgglada kläder

Shekeza från byn Budodo i östra Kongo. Hon är vice ordförande för Diakonias samarbetsorganisation AFEM. Foto: Joakim Roos

Utdelning från Postkodlotteriet

Diakonia är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2010.

Utdelning 2017: 20 000 000 kronor
Utdelning totalt: 110 037 999 kronor varav 24 037 566 kronor till Specialprojekt

Om Diakonia

Det går att förändra världen

Få människor lever i fattigdom av egen fri vilja. Diakonia vill förändra de strukturer som skapar och upprätthåller orättvisor. Diakonia vet att det går att förändra världen men är medvetna om att det tar tid och kräver envishet och uthållighet. Därför arbetar Diakonia långsiktigt för att ge människor kraft, kunskap och mod att själva åstadkomma en positiv utveckling i sina liv.

Människor som har drivkraften

"Människor som förändrar världen" är Diakonias motto vilket syftar på de modiga och kompetenta människor som har drivkraften att förändra. De vet vad som måste ändras och hur det ska göras. Diakonias uppgift är att hjälpa dessa människor att nå sina mål.

Fem kyrkor står bakom

Diakonia är det gemensamma biståndsorganet för Alliansmissionen, Baptistsamfundet, Evangeliska Frikyrkan, Metodistkyrkan och Missionskyrkan.

Vi använder cookies.  Läs mer