Organisation

ECPAT Sverige

ECPAT Sverige är en barnrättsorganisation som arbetar mot sexuell exploatering av barn, en brottslighet som inkluderar allt från dokumenterade sexuella övergrepp och online-övergrepp till människohandel med barn för sexuella ändamål och så kallade resande förövare (”barnsexturism”).

En vägg med lappar med olika budskap

Bilden är från en satsning som går ut på att öka barnens kunskap om, och motståndskraft mot, sexuell exploatering. Foto: Biel Calderon

Om ECPAT Sverige

ECPAT sprider kunskap om sexuell exploatering och förebygger att barn och unga inte utsätts. De arbetar också med opinionsbildning och påverkansarbete mot makthavare och samarbetar med myndigheter, företag och andra organisationer. En annan viktig del av verksamheten är ECPAT Hotline. Dit allmänheten anonymt kan anmäla misstänkt sexuell exploatering av barn.

Utdelning från Postkodlotteriet

ECPAT Sverige är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2010.

Utdelning 2019: 5 000 000 kr

Utdelning totalt: 67 170 539 kr varav 25 885 000 kr till Specialprojekt

Mottaget: 25 885 000 kr

ECPAT globalt

ECPAT bildades 1990 på grund av en framväxande handel med barn för sexuella ändamål i Asien, och idag finns ECPAT-organisationer världen över. ECPAT Sverige fokuserar på brott som begås i Sverige, eller av svenskar utomlands eller online, men de arbetar även mot sexuell exploatering av barn globalt. Detta eftersom brottsligheten inte stannar inom landsgränser.

Samverkan för att skydda barns rättigheter

Genom samverkan kan man göra ännu mer för att skydda barnets rättigheter. Det är bakgrunden till att ECPAT Sverige 2018 startade nya samarbeten med expertorganisationer på plats i Filippinerna, Thailand och Kambodja. ECPAT samarbetar även med researrangörer för att motverka övergrepp mot barn på resmålen samt med banker och andra aktörer på finansmarknaden för att försvåra betalningar för övergrepp

Vi använder cookies. Läs mer