Erikshjälpen

Erikshjälpens vision är att förändra världen genom att ge liv åt barns drömmar. Erikshjälpen arbetar för att barn ska bli sedda och tagna på allvar. Barnen ges förutsättningar att skapa en bättre framtid genom sina egna drivkrafter.

Utdelning från Postkodlotteriet

Erikshjälpen är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2009.

Utdelning 2018: 16 000 000 kronor
Utdelning totalt: 109 160 514 kronor varav 18 500 000 kronor till Specialprojekt

Om Erikshjälpen

År 1946 grundade den svårt blödarsjuke Erik Nilsson organisationen till förmån för utsatta barn. I dag arbetar organisationen i ett 25-tal länder.

Bygger på barnkonventionen

Erikshjälpen bygger sina insatser på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och barnkonventionen. Arbetet genomsyras även av kristen värdegrund med dess betoning på alla individers lika och unika värde.

Barn i fokus

Erikshjälpen arbetar aktivt för att FN:s millenniemål ska förverkligas och att barns rättigheter ska tillgodoses. Erikshjälpens insatser syftar till att utveckla samhällen runt om i världen, i samarbete med lokala organisationer. Insatserna är inriktade på utbildning, hälsa, trygghet och skydd.

Vi använder cookies. Läs mer