Fryshuset

Fryshuset skapar gemenskaper där unga syns, hörs och räknas. Genom att möta och satsa på unga vill Fryshuset bidra till ett kreativt samhällsklimat som vågar tänka nytt och hitta nya lösningar.

Utdelning från Postkodlotteriet

Fryshuset är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2013.

Utdelning 2018: 18 000 000 kronor
Utdelning totalt: 103 500 000 kronor varav 30 500 000 kronor till Specialprojekt

Om Fryshuset

Finns i hela landet

Fryshuset skapar gemenskaper där unga syns, hörs och räknas. Organisationen finns i dag i Stockholm, Göteborg och Malmö och är representerat över hela landet via ett riksnätverk av ungdomsorganisationer.

Verksamheter för unga i utanförskap

Fryshuset vänder sig till alla unga och fokuserar särskilt på dem som lever i utanförskap. Fryshuset tror att alla kan lyckas och är värda en chans till. På denna grund bedriver Fryshuset ett 40-tal olika verksamheter som sträcker sig från kultur och nöjen, till projekt som direkt adresserar vår tids svåraste sociala problem. Varje månad möter Fryshuset cirka 10 500 unga. I denna smältdegel av verksamheter och möten finns en oändlig potential för unga människor att växa och utvecklas, oavsett bakgrund.

Vi använder cookies. Läs mer