Organisation

Hjärt-Lungfonden

Hundratusentals svenskar är drabbade av sjukdomar i hjärta, kärl och lungor. Nästan hälften av alla dödsfall i Sverige beror på just hjärt-kärlsjukdomar. Hjärt-Lungfondens mål är att besegra hjärt-, kärl- och lungsjukdomarna.

Läkare som håller handen framför hjärtat

Om Hjärt-Lungfonden

Fördelar pengar till forskning

Hjärt-Lungfondens vision är en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Fonden arbetar för att fler människor ska få ett längre och friskare liv genom att samla in och fördela pengar till forskning. Forskning leder till bättre diagnostik, behandling, vård och till kunskap om en hälsosammare livsstil.

Vill fördubbla överlevnadsåren hos hjärtsjuka

Hjärtsvikt är en av de stora folksjukdomarna i Sverige. Runt 250 000 människor lider av sjukdomen och 30 000 insjuknar varje år. Prognosen för hjärtsvikt är i dag mycket dålig och endast hälften av patienterna lever sex år efter diagnos. Ett av Hjärt-Lungfondens mål är att fördubbla dessa överlevnadsår med fullgod livskvalitet hos patienten.

Utdelning från Postkodlotteriet

Hjärt-Lungfonden är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2007.

Utdelning 2019: 18 700 000 kr

Utdelning totalt: 276 836 902 kr varav 16 000 000 kr till Specialprojekt

Mottaget: 16 000 000 kr

Vi använder cookies. Läs mer