Organisation

Hungerprojektet

Hungerprojektet är en ideell, politiskt och religiöst obunden organisation vars mål är att besegra hunger och fattigdom. Hungerprojektet driver utvecklingsprogram i tolv länder i Afrika, Latinamerika och Asien.

Majs på ett majsfält

Om Hungerprojektet

Drivs av volontärer

Hungerprojektets arbete drivs till största delen av 375 000 volontärer. Hur arbetet utförs beror på vilka lokala förutsättningar som finns. Därför ser arbetet olika ut i olika delar av världen, men människors kapacitet att avskaffa sin egen hunger och fattigdom är alltid i fokus.

Strategiska åtgärder

Hungerprojektet jobbar med åtgärder som är strategiska, långsiktiga och som skapar strukturella förändringar för att människor ska kunna avskaffa sin egen hunger. Hungerprojektets verksamhet bygger på att människor som lever i hunger och fattigdom inte är ett problem, utan en lösning.

Hungerprojektets arbete har tre grundpelare: social mobilisering, jämställdhet och lokalt ledarskap.

Utdelning från Postkodlotteriet

Hungerprojektet är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2012.

Utdelning 2019: 6 650 000 kr

Utdelning totalt: 59 650 000 kr varav 19 000 000 kr till Specialprojekt

Mottaget: 19 000 000 kr

Sex länder i fokus

Det svenska stödet fokuseras i dagsläget på sex länder: Bangladesh, Etiopien, Indien, Ghana, Malawi och Mocambique. Utöver dessa länder verkar den globala organisationen även i Benin, Burkina Faso, Mexiko, Peru, Senegal och Uganda.

Vi använder cookies. Läs mer