Organisation

Kvinna till Kvinna

Kvinna till Kvinna är en svensk kvinnorättsorganisation som har 100 samarbetspartners på plats i 20 länder runt om i världen. Kvinna till Kvinna finns för att ge kvinnor en röst. I världens krig och konflikter utsätts kvinnor för våld och övergrepp och världen är fortfarande långt ifrån jämställd.

Tygkasse med texten Girls just wanna have fundamental human rights 

Om Kvinna till Kvinna

Kvinna till Kvinna bildades 1993 som en reaktion på våldet mot kvinnorna i kriget på Balkan. Sedan dess har mycket blivit bättre för kvinnor runt om i världen. Men livet för kvinnor på vissa platser har också blivit sämre. Mycket sämre.

Finns där det är som tuffast

Kvinna till Kvinna finns på plats där det är som absolut tuffast att vara kvinna, och arbetar för att våldsutsatta kvinnor ska få hjälp och en bättre framtid. Organisationen arbetar även för att stoppa sexuella övergrepp i skolor, skapa trygga platser längs flyktvägar och ge kvinnor förutsättningar att ta makten över sina egna liv.

Yrkesutbildning, trygghet och rättshjälp

Genom att stödja Kvinna till Kvinna bidrar Postkodlotteriets kunder till att fler kvinnor som flytt kan få en yrkesutbildning och kan försörja sig och sin familj. Men också till att flickor ska kunna känna sig trygga och inte riskera att utsättas för sexuella trakasserier eller våldtäkter i skolan. Och att kvinnor kan få rättshjälp så att de vågar anmäla våldtäkt och misshandel, och att kvinnor som utsatts för våld och övergrepp kan få bearbeta sina trauman och återfå sin tilltro till livet. Allt detta är stora steg i länder där kvinnors rättigheter sällan respekteras.

Utdelning från Postkodlotteriet

Kvinna till Kvinna är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2012.

Utdelning 2019: 10 800 000 kr

Utdelning totalt: 105 300 433 kr varav 25 500 000 kr till Specialprojekt

Mottaget: 25 500 000 kr

Fyra fakta om Kvinna till Kvinna:

  • Kvinna till Kvinna är en partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse.
  • Kvinna till Kvinna grundades 1993 och har lång erfarenhet av att arbeta för kvinnors rättigheter över hela världen.
  • Kvinna till Kvinna utgår alltid från behoven på plats och arbetar långsiktigt.
  • Kvinna till Kvinna arbetar utifrån att jämställdhet är en förutsättning för fred och hållbar utveckling.

Vi använder cookies. Läs mer