Mentor Sverige

Mentor Sverige är en ideell organisation som arbetar för att ge ungdomar självkänsla och kraft att växa genom mentorskap. Mentor finns till för alla ungdomar i Sverige som vill ha en extra vuxen att prata med.

Utdelning från Postkodlotteriet

Mentor Sverige är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2014.

Utdelning 2019: 6 650 000 kronor
Utdelning totalt: 47 650 000 kronor varav 11 000 000 kronor till Specialprojekt

Om Mentor Sverige

Mentors syfte är att stärka dem i att fatta positiva beslut och välja bort våld och droger. Tack vare samarbete med företag, kommuner och skolor runt om i Sverige kan Mentor erbjuda olika typer av mentorskap till ungdomar i åldern 13 till 17 år.

– Mentor ger ungdomar kraft att växa och utvecklas genom mentorskap, säger Mentors generalsekreterare Karin Jordås. Mentor finns till för alla ungdomar i Sverige som vill ha en extra vuxen att prata med.

Vi använder cookies. Läs mer